Jakie są rodzaje faktur? Czy wystawianie faktur przez przedsiębiorcę jest obowiązkowe?

Rozpoczynamy dla Was cykl artykułów na temat najważniejszych informacji o fakturze. W tym artykule dowiecie się m.in co to jest faktura, jak ją wystawić, czy musimy ją drukować, a także przez jaki czas należy ją przechowywać. W kolejnych wpisach przedstawimy kolejne aspekty dotyczące faktury. Zapraszamy do lektury!

  • Obowiązek wystawienia faktury powstaje, gdy wykonujemy czynności dla innego przedsiębiorcy.
  • Na wystawianie faktury mamy czas do 15 dni od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż lub zapłata.
  • Jako przedsiębiorcy nie mamy obowiązku drukowania dokumentów.

Co to jest faktura?

Faktura to podstawowy dokument sprzedaży. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT faktura, to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kiedy musimy wystawić fakturę?

Obowiązek wystawienia faktury występuje w sytuacji, kiedy wykonujemy czynności dla innego przedsiębiorcy. W przypadku, gdy nabywcą towarów lub usług jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  fakturę wystawiamy tylko na żądanie nabywcy. W innym przypadku możemy udokumentować sprzedaż na podstawie paragonu lub wpisać ją do ewidencji.

Faktura - najważniejsze informacje

W jakim terminie należy wystawić fakturę?

Zgodnie z ogólnymi zasadami na wystawianie faktury mamy czas do 15 dni od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż lub zapłata (całości bądź części należności). Możemy wystawić fakturę wcześniej, natomiast nie szybciej niż na 30 dnia przed dokonaniem sprzedaży lub przypadającym terminem płatności.

Więcej na temat terminów wystawiania faktur przeczytacie w kolejnych artykułach.

Czy musimy drukować fakturę i jak należy ją przechowywać?

Jako przedsiębiorcy nie mamy obowiązku drukowania dokumentów. Co więcej, te dokumenty nie muszą być przechowywane w formie w jakiej zostały wystawione. Możemy przechowywać w formie papierowej faktury otrzymane za pomocą poczty elektronicznej i odwrotnie. Faktury otrzymane na papierze można skanować i przechowywać jako pliki elektroniczne. Należy pamietać, że dokumenty podatkowe należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jak wystawić fakturę w aplikacji inFakt?

Należy zalogować się do aplikacji, wybrać zakładkę „Przychody” i rozwinąć „Menu” znajdujące się po prawej stronie. Następnie wybieramy odpowiedni rodzaj dokumentu i uzupełniamy wszystkie dane na fakturze.

Możliwe do wystawienia w aplikacji inFakt są następujące dokumenty:

  • faktura,
  • proforma,
  • dowód wewnętrzny,
  • faktura marża,
  • faktura zaliczkowa,
  • faktura korygująca,
  • faktura MOSS.