Adres na fakturze – jaki należy umieścić?


14 listopada 2018 5 min. czytania

Zgodnie z ustawą o VAT faktura powinna mieć szereg informacji o sprzedawcy i nabywcy, w tym adresy. Tutaj pojawia się nam jednak kluczowe pytanie – jaki należy umieścić adres na fakturze sprzedaży, aby była poprawna?

Faktura sprzedaży – jakie dane powinny się na niej znajdować?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający transakcję, najczęściej wystawiany w przypadku relacji firma-firma. Aby dokument był poprawny, musi spełniać określone w przepisach kryteria.

Zgodnie z przepisami podatkowymi każda faktura powinna zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer faktury zgodny z przyjętą numeracją,
 • imiona i nazwiska lub nazwę sprzedawcy oraz ich adresy,
 • numer NIP sprzedawcy,
 • numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku poprzedzony kodem PL lub podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona, i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • jednostkę miary oraz ilość sprzedanych towarów lub usług,
 • cenę jednostkową (bez podatku) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich rabatów, obniżek i opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawkę VAT oraz wartość podatku,
 • sumę sprzedaży netto, z podziałem na wartości objęte poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku VAT z podziałem na poszczególne stawki,
 • wartość należności brutto.

Przedstawione powyżej uregulowania prawne dotyczące wystawiania faktur precyzują jedynie kwestię podania na fakturze adresu sprzedawcy i nabywcy. W przepisach nie ma natomiast podanej informacji o tym jaki dokładnie adres powinien znajdować się na fakturze, co stanowi to problem dla wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność.

Faktura dla osoby prywatnej – jakie informacje powinna zawierać?

Adres na fakturze – jaki należy umieścić?

Adres na fakturze a zgłoszenie do CEiDG oraz VAT-R

Wypełniając formularz CEiDG lub VAT-R podajmy w nim kilka adresów ale czy wskazany w danym wniosku adres możemy wskazać jako właściwy adres na fakturze?

Każdy przedsiębiorca zakładający jednoosobową działalność jest zobligowany do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Na wniosku tym przedsiębiorca podaje aż 5 danych adresowych:

 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • adres do doręczeń, oraz
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy.

Z kolei na wniosku zgłoszeniowym VAT-R przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest podać adres zamieszkania.

Żaden z powyższych adresów podawanych przy wypełnieniu dokumentów nie został jednoznacznie zatwierdzony w przepisach jako adres, który obowiązywać ma na wystawionej fakturze sprzedaży. Ułatwienie ma tutaj jednak przedsiębiorca, u którego adres zamieszkania oraz adres prowadzenia działalności jest taki sam, wówczas na fakturze zamieszcza ten właśnie adres.

Faktura w formie elektronicznej – jakie warunki powinna spełniać?

Adres na fakturze – co mówią interpretacje?

Jak wspomniano już powyżej przepisy podatkowe nie doprecyzowują jasno jaki adres powinien znajdować się na wystawionej fakturze. W związku z tym wydanych zostało wiele interpretacji, w których wskazana została poprawność podawania adresu na fakturze.

Z interpretacji wydanych przez kilku Dyrektorów Izb Skarbowych wynika, iż jeśli na wniosku CEiDG oprócz adresu zamieszkania został podany również inny adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej to wówczas na fakturze możemy umieścić ten właśnie adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Jeśli posiadamy również kilka miejsc prowadzonej działalności, w których świadczymy usługi lub dokonujemy dostawy towarów to również adresy te możemy zawrzeć na fakturze, pod warunkiem, że zapis taki nie zakłóci czytelności naszej faktury.

Pamiętajmy jednak o tym, że adres, który chcemy umieścić na fakturze powinniśmy podać na wniosku CEiDG. Podczas kontroli skarbowej urzędnik może bowiem zweryfikować zgodność adresów podawanych na fakturach z danymi, które znajdują się w CEiDG.

Faktura korygująca – czy musi być podpisana przez odbiorcę?

Wystawiaj faktury z inFakt – zobacz jakie to proste!

Od teraz w łatwy sposób możesz się przekonać jak wygląda wystawianie faktur w aplikacji inFakt.

W ostatnim czasie został udostępniony kreator za pomocą którego możesz sprawdzić jak wystawić fakturę w aplikacji inFakt nie mając jeszcze założonego konta. W taki oto sposób możesz przetestować wystawianie następujących faktur:

Pamiętaj, że w Programie do Fakturowania inFakt możesz wystawiać do trzech faktur miesięcznie zupełnie za darmo. Aplikacja w prosty i szybki sposób pozwala wystawić fakturę oraz wydrukować ją do pliku PDF.

Przekonaj się sam i poznaj zalety Programu do Fakturowania inFakt.

Jeśli masz pytania związane z wystawianiem faktur oraz działaniem naszego programu zostaw je w komentarzu poniżej lub napisz do nas na: info@infakt.pl, a z przyjemnością odpowiemy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu