Czy można zarejestrować firmę w CEiDG w lokalu, którego się nie jest właścicielem ani nie ma się umowy najmu?

Zmiany w CEiDG, zapowiadane od kilku miesięcy, z dniem 19 maja 2016 roku weszły w życie. Oznacza to duże zmiany szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy nie przywiązywali wagi do adresów zamieszczanych w CEiDG.

Zmiany w CEiDG – adres, który nie spełnia wymogów, oznacza wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru

Zmiany wprowadzone w ustawie regulującej działalność przedsiębiorców w Polsce, weszły w życie z dniem 19 maja 2016 roku. Od tej pory szczególnie istotną kwestią jest zadbanie o adresy, które wpisujemy do rejestru CEiDG.

Od teraz każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do lokalu, którego dane podał we wniosku CEiDG.

Mowa jest nie tylko o adresie siedziby firmy, ale każdym innym:

  • adresie zamieszkania przedsiębiorcy
  • adresie do doręczeń
  • adresach, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza, w tym głównego miejsca prowadzenia firmy i oddziału.

Przedsiębiorca dokonujący wpisu bądź aktualizacji wniosku nie ma obowiązku dostarczania dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do lokalu (prawo własności, najem, itd.).

Ma natomiast obowiązek przekazać go w terminie 7 dni od dostania wezwania do przedstawienia dowodu na prawo do lokalu.

Za niewywiązanie się w nowego obowiązku przedsiębiorcy grozi wykreślenie z rejestru.
Zakładanie firmy – nie każdy adres wpiszesz do CEiDG

Wykreślenie z rejestru CEiDG – brak możliwości odwołania

Kolejna zmiana dotyczy sprowadzenia wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru CEiDG do czynności czysto technicznej – bez przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnej.

Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma możliwości odwołania się.

Mówimy tutaj o sytuacji, w której przedsiębiorca np. zawiesił firmę na 24 miesiące, a po ich upływie nie dokonał odwieszenia (wznowienia działalności).

Urzędnicy dokonają automatycznego wykreślenia firmy z rejestru przedsiębiorców.

Podobnie rzecz ma się w przypadku zgonu przedsiębiorcy lub prawomocnego wyroku zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieuzupełnienie numeru PESEL w ciągu 2 lat skutkuje tak samo – wykreśleniem z rejestru CEiDG. Nie dotyczy to jednak cudzoziemców.

Rejestr przedsiębiorców CEiDG

Rezygnacja z wpisu do CEiDG – teraz jest już możliwa

Potencjalny przedsiębiorca, który po złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zrezygnuje z prowadzenia firmy, ma możliwość wnioskowania o niezamieszczanie jego danych w rejestrze.

Mówimy tu o sytuacji, w której złożono wniosek z datą rozpoczęcia prowadzenia firmy ulokowaną w przyszłości.

Rezygnacji z wpisu do CEiDG można dokonać przed dniem określonym jako dzień rozpoczęcia działalności. Dane zostaną usunięte z rejestru.

Rewolucja w CEiDG

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.