Czy podatek może być kosztem uzyskania przychodu i pomniejszać… podatek?

Adam Pietrzak

Czy podatek może pomniejszych podatek? Część osób zapewne automatycznie odpowie: nie. W niektórych przypadkach będzie to jednak możliwe.

Podatek PCC a wartość zakupu

Załóżmy, że jesteś przedsiębiorcą. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupujesz używany samochód od osoby, która działalności nie prowadzi. Transakcja jest w tym przypadku udokumentowana umową kupna-sprzedaży. Jako nabywca zobligowany jesteś do zapłaty PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym przypadku wyniesie on 2 procent od wartości samochodu.

Jeśli kupujesz samochód za 50 tys. zł, to do Urzędu Skarbowego musisz zapłacić 1000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. 1000 zł podatku PCC wpłynie jednak na wartość początkową samochodu, który wprowadzasz do majątku swojej firmy. Odpisy amortyzacyjne będziesz więc naliczał nie od kwoty 50 tys. zł a od kwoty 51 tys. zł, co spowoduje, że zapłacony PCC będzie pośrednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Nie ujmiesz go jednak w kosztach jednorazowo, a wpłynie na wysokość odpisu amortyzacyjnego.

Użytkowanie nieruchomości odliczyć bezpośrednio

Z kolei jeśli na potrzeby działalności użytkujesz nieruchomość to podatek od nieruchomości ujmiesz bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu swojej firmy. Podobnie rzecz się ma z podatkiem od środków transportu, które stanowią środek trwały Twojej firmy.

box-icon

Uwaga

Podatki, które chcesz ująć w kosztach działalności swojej firmy, musisz najpierw opłacić. Nie możesz ich ujmować jako kosztów uzyskania przychodu przed ich opłaceniem.

Kiedy VAT zmniejsza podatek dochodowy?

Kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej może być także w niektórych przypadkach VAT, czyli podatek od towarów i usług. Tak będzie w przypadku podatników zwolnionych z VAT, którzy towary czy usługi zakupione w związku z działalnością ujmują w kwocie brutto zawierającej VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik jest zwolniony podmiotowo (mówimy o sytuacji nieprzekraczania w ciągu roku kwoty 200 tys. zł przychodu), czy też przedmiotowo (zwolnienie ze względu na prowadzony przez nas rodzaj działalności, np. usługi medyczne, czy edukacyjne).

Wyjątki dla VAT-owców

Są też wyjątki dotyczące czynnych podatników VAT. Wydatki na usługi hotelowe poniesione w związku z działalnością gospodarczą są wyłączone z odliczenia VAT-u także dla czynnych podatników VAT.

box-icon

Pamiętaj

Jeśli jesteś VAT-owcem to z faktury za hotel, czy usługę gastronomiczną nie odliczysz VAT-u. Ujmiesz więc w kosztach uzyskania przychodu kwotę brutto z faktury