Czy podatek może być kosztem uzyskania przychodu i pomniejszać… podatek?

Adam Pietrzak

16 maja 2022 2 min. czytania

Część osób zapewne automatycznie odpowie: nie. W niektórych przypadkach zaliczenie podatku jako kosztu uzyskania przychodu będzie jednak pośrednio albo bezpośrednio możliwe.

Podatek PCC a wartość zakupu

Załóżmy, że jesteś przedsiębiorcą, który na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej kupuje używany samochód od osoby, która takiej działalności nie prowadzi. Transakcja jest w tym przypadku udokumentowana umową kupna-sprzedaży. Jako nabywca samochodu zobligowany jesteś do zapłaty PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, który w tym przypadku wyniesie 2 procent od wartości samochodu.

Jeśli więc kupujesz samochód np. za 50 tys. zł to do Urzędu Skarbowego musisz zapłacić 1000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. 1000 zł podatku PCC wpłynie jednak na wartość początkową samochodu, który wprowadzasz do majątku swojej firmy. Odpisy amortyzacyjne będziesz więc naliczał nie od kwoty 50 tys. zł a od kwoty 51 tys. zł, co spowoduje, że zapłacony PCC będzie pośrednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Nie zostanie jednak ujęty w kosztach jednorazowo, a wpłynie na wysokość odpisu amortyzacyjnego.

Użytkowanie nieruchomości odliczyć bezpośrednio

Z kolei jeśli na potrzeby działalności użytkujesz nieruchomość to podatek od nieruchomości ujmiesz bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu swojej firmy. Podobnie rzecz się ma z podatkiem od środków transportu, które stanowią środek trwały Twojej firmy.

box-icon

Uwaga

Podatki, które chcesz ująć w kosztach działalności swojej firmy muszą zostać opłacone. Nie możesz ich ujmować jako kosztów uzyskania przychodu przed ich opłaceniem.

Kiedy VAT zmniejsza podatek dochodowy?

Kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej może być także w niektórych przypadkach VAT, czyli stosując polską nomenklaturę podatek od towarów i usług. Tak będzie w przypadku podatników zwolnionych z VAT, którzy towary, czy usługi zakupione w związku z prowadzoną działalnością ujmują w kwocie brutto, czyli tej zawierającej w sobie VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik jest zwolniony podmiotowo (mówimy o sytuacji nieprzekraczania w ciągu roku kwoty 200 tys. zł przychodu), czy też przedmiotowo (zwolnienie ze względu na prowadzony przez nas rodzaj działalności, np. usługi medyczne, czy edukacyjne).

Wyjątki dla VAT-owców

Są też wyjątki dotyczące czynnych podatników VAT. Wydatki na usługi hotelowe lub gastronomiczne nawet jeżeli zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, są wyłączone z odliczenia VAT-u także dla czynnych podatników VAT.

box-icon

Pamiętaj

Jeśli jesteś VAT-owcem to z faktury za hotel, czy usługę gastronomiczną nie odliczysz VAT-u. Ujmiesz więc w kosztach uzyskania przychodu kwotę brutto z faktury

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu