Zwolnienie z VAT przedmiotowe lub zwolnienie podmiotowe – czy trzeba informować o nim na fakturze?

Nowelizacja przepisów podatkowych z 2014 roku wprowadziła dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT możliwość wystawiania przez nich faktur. Tutaj pojawia się ważne pytanie: czy faktura ze stawką „zw” powinna zawierać przyczynę zwolnienia z VAT?

Podanie przyczyny zwolnienia z VAT na fakturze

Podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek umieścić na fakturze podstawę prawną, która wskazuje na to, iż może on zastosować zwolnienie z podatku VAT lub przepis prawny, który stanowi podstawę zwolnienia z VAT danej dostawy towarów bądź świadczenia usług.

Wyjątek stanowią tutaj przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT do limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży w ciągu całego roku podatkowego.

Przedsiębiorca, który korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT nie ma obowiązku podawania na fakturze podstawy zwolnienia, jednak nie jest to też zabronione.

Faktura ze stawką „zw” – jak wystawić ją w aplikacji inFakt?

Oszczędności i faktury

Dane na fakturze przedsiębiorcy zwolnionego z VAT

Zgodnie z powyższym podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia z VAT ma obowiązek podać na fakturze przepis, na podstawie którego ma prawo zastosować zwolnienie.

Przedsiębiorca korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT nie ma natomiast obowiązku podawać na fakturze informacji dotyczących podstawy zwolnienia z VAT.

Pozostałe dane, które powinny znajdować się na wystawionej fakturze, powielają się z danymi, które znajdują się na zwykłych fakturach VAT.

Faktura ze stawką „zw” powinna zawierać następujące informacje:

 • datę wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę towaru / usługi,
 • jednostkę miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cenę jednostkową netto,
 • kwoty wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • sumę należności brutto (ogółem)
 • podstawę zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Rodzaje faktur dostępnych w obrocie gospodarczym

Zwolnienie z VAT a termin wystawienia faktury

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia z VAT, podobnie jak czynny VAT-owiec powinien wystawić fakturę w terminie do 15 dnia od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę – jest  to standardowa zasada dotycząca większości transakcji.

Rachunek czy faktura?

Chcesz wystawiać faktury w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.