10 rodzajów faktur dostępnych w obrocie gospodarczym

Wystawianie i otrzymywanie faktur to podstawowy element prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumentuje transakcje i stanowi podstawę rozliczeń firmowych. Najpopularniejszą jest faktura VAT, jednak faktur, z którymi może spotkać się przedsiębiorca, jest znacznie więcej. 

Rodzaje faktur, z jakimi spotyka się przedsiębiorca

 • Faktura VAT – standardowa faktura, która potwierdza sprzedaż towaru lub wykonanie usługi; fakturę należy wystawić do 15 dni od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar.

Czy mogę zaksięgować starą fakturę?

 • Faktura wystawiana przez podmioty zwolnione z VAT (dawny rachunek) – wystawiana jest na takich samych zasadach, jak faktura VAT, musi jednak zawierać informację dotyczącą podstawy zwolnienia z podatku.

Rachunek czy faktura?

 • Faktura uproszczona – dotyczy transakcji nieprzekraczających kwoty 450 zł (100 euro); faktury uproszczonej nie wystawia się dla: dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz firm z UE, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i sprzedaży wysyłkowej na terenie kraju.

Faktura uproszczona – jakie elementy powinna zawierać?

 • Faktura marżanie zawiera kwoty podatku VAT, dlatego nabywca nie będzie mógł go odliczyć; na dokumencie musi znaleźć się informacja dotycząca rodzaju działalności, której dotyczy – może to być handel dziełami sztuki, używanymi towarami, antykami lub usługi turystyczne.

Czym jest faktura marża?

 • Faktura VAT RR – obejmuje transakcje prowadzone z rolnikami ryczałtowymi, ale wystawia ją osoba kupująca towar od rolnika, a nie sprzedawca; dokument powinien zawierać oznaczenie „Faktura VAT RR”.

vademecum faktur

 • Faktura małego podatnika (MP) – dotyczy tylko przedsiębiorców o określonych obrotach (wartość sprzedaży rocznie nie może przekroczyć 1 200 000 euro), którzy rozliczają się metodą kasową; obecnie w miejsce „faktura VAT-MP” stosuje się zapis „metoda kasowa”.

Zalety i wady metody kasowej

 • Faktura zaliczkowa – wystawiana jest wtedy, gdy część opłaty uiszczana jest przed otrzymaniem towaru lub zrealizowaniem usługi. Faktura ta powoduje powstanie obowiązku rozliczenia podatku VAT w momencie otrzymania zaliczki.
 • Faktura końcowa – wystawiana w celu rozliczenia wcześniej otrzymanych zaliczek, gdy nie pokryły pełnej należności. Zawiera numery wcześniejszych faktur zaliczkowych.

Faktura zaliczkowa końcowa – wystawiasz tylko czasami!

 • Faktura korygująca – służy poprawieniu błędów na już wystawionej fakturze, np.: błąd w cenie lub kwocie podatku, udzielenie obniżki, dokonanie zwrotu towaru lub zwrotu zapłaconej należności. Musi zawierać informację „Faktura korygująca”.

Różnice między fakturą a notą korygującą

 • Faktura pro formanie jest dokumentem księgowym – nie uwzględniamy jej w rejestrze VAT ani w KPiR. Służy przede wszystkim jako informacja o cenie towaru lub usługi i nie zwalnia z wystawienia standardowej faktury w przypadku dokonania transakcji.

Rozliczanie proformy

Chcesz rozliczać faktury w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.