Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy – poza maksymalizowaniem zysku, oczywiście – jest prawidłowe dokumentowanie osiąganych przychodów. Ze względu na częste zmiany w przepisach, część przedsiębiorców staje przed dylematem: rachunek czy faktura?

Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym

Faktura jest podstawowym narzędziem dokumentującym transakcję. Poprawne jej sporządzenie jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia osiąganych przychodów. Kto jest zobligowany do wystawienia faktury? Każdy przedsiębiorca sprzedający towar bądź usługę na rzecz innej firmy jest zobowiązany do wystawienia faktury najpóźniej do 15. dnia kolejnego miesiąca. Musi to zrobić także wtedy, kiedy klient będący osobą prywatną (który zazwyczaj otrzymuje paragon fiskalny) poprosi o jej sporządzenie – warto tutaj pamiętać, że żądanie takie może zgłosić nawet do 3 miesięcy po zakupie.

Przedsiębiorca zwolniony z VAT wystawia rachunek?

Jak w tej sytuacji wygląda sprawa rachunków? Dawniej wystawiali je jedynie przedsiębiorcy zwolnieni z VAT.  Zmiany, które weszły w życie z początkiem 2014 roku, zlikwidowały istniejący podział na dokumenty wystawiane przez czynnych podatników VAT (czyli faktury) oraz podatników zwolnionych (rachunek).

Faktura bez VAT

Obecnie każdy dokument zawierający niezbędne dane jest traktowany jak faktura – i nie ma tutaj znaczenia ani jego forma (papierowa, elektroniczna), ani zamieszczona nazwa.

Różnice w fakturach VATowców i podatników zwolnionych

O czym warto pamiętać? Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na wysokość obrotu (150 000 zł), nie masz obowiązku wykazywania na fakturze podstawy zwolnienia (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT). Pamiętaj jednak o tym w pozostałych sytuacjach, np. jeśli jesteś nauczycielem lub lekarzem (art. 43 ust. 1 ustawy).

Rachunki to przeszłość

Czy ktokolwiek obecnie wystawia rachunki? Dokumenty te zostały zarezerwowane dla osób prywatnych, które współpracują z firmami na zasadach zlecenia lub poprzez umowę o dzieło. Przedsiębiorcy są zobligowani do fakturowania swoich usług. Więcej o zmianach w wystawianiu rachunków.

Więcej informacji o 3 podstawowych rodzajach faktur znajdziesz tu: 3 rodzaje faktur, które powinno się znać.

Chcesz wystawiać i wysyłać faktury w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.