Koniec rachunków dla firm zwolnionych z VAT

VAT-owcy wystawiają faktury, a firmy zwolnione z VAT wystawiają rachunki. Znacie ten podział? Pewnie znacie, bo towarzyszy nam od wielu lat i wszyscy do niego przywykliśmy. Jednak od początku 2014 r. o takim podziale już trudno mówić, ponieważ wszyscy przedsiębiorcy będą dokumentować transakcje fakturami.

Czym były rachunki i skąd się wzięły?

Słowo „rachunek” pada w zasadzie w dwóch aktach prawnych – ordynacji podatkowej i odrębnym rozporządzeniu, które określa listę elementów niezbędnych na rachunku.

Dla nas istotny jest zapis w ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2014 r. będzie on brzmiał tak:

„Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.” (Art. 87. par. 1.)

Z odrębnych przepisów wynika obowiązek wystawiania faktur przez:

 • VAT-owców – zawsze, gdy nabywcą jest inna firma oraz na żądanie nabywcy prywatnego,
 • firmy zwolnione z VAT – tylko na żądanie nabywcy.

Co za tym idzie, zapis z ordynacji podatkowej o wystawianiu rachunkach dotyczy już znacznie węższego grona podmiotów m.in. zarabiających w oparciu o umowy zlecenie lub o dzieło. Przedsiębiorcy wystawiają wyłącznie faktury.

Faktury dla zwolnionych z VAT były już w 2013 r.

Już od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogli wystawiać faktury zamiast rachunków. Mogli, ale nie musieli.

Jedynym warunkiem była rejestracja. Otóż ze zwolnienia z VAT można korzystać bez składania formularza VAT-R, ale ci przedsiębiorcy którzy go złożyli i wprost zadeklarowali korzystanie ze zwolnienia mogli wystawiać faktury zamiast rachunków od początku 2013 r.

Rachunek a faktura – czy bardzo się różnią w 2014 r.?

W związku z tym trzeba zastanowić się, jak bardzo faktura będzie różniła się od dawnego rachunku w 2014 r.

1 stycznia 2014 r. wchodzi rozporządzenie, które upraszcza pewne kwestie względem przepisów z ustawy o VAT. Wśród tych kwestii znajduje się zestaw obowiązkowych elementów na fakturach wystawianych na sprzedaż zwolnioną z VAT. Jest ich mniej niż wynikałoby to z ustawy. Można wyróżnić trzy sytuacje:

1. Sprzedaż zwolniona podmiotowo – na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). Faktura musi zawierać co najmniej:

 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.

2. Sprzedaż zwolniona przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi lekarza, dentysty, itd.), z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. Faktura musi zawierać co najmniej:

 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
 • podstawę zwolnienia z VAT (np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT).

3. Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp. Faktura musi zawierać co najmniej:

 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.

Co za tym idzie, faktury wystawiane przez firmy zwolnione z VAT na podstawie kwoty limitu oraz na usługi finansowe i ubezpieczeniowe nie będą różniły się pod względem zestawu elementów od rachunków. Natomiast firmy z grupy 2 z powyższej listy (zwolnienie przedmiotowe) muszą pamiętać o podaniu podstawy zwolnienia z VAT.

Ważne zmiany dla użytkowników Porachunek.pl

W konsekwencji tych zmian postanowiliśmy również zmienić należący do inFaktu serwis Porachunek.pl, którego nazwa przestała być adekwatna. Do tej pory był on skierowany do firm zwolnionych z VAT, które wystawiały rachunki. Ponieważ jednak w 2014 r. rachunki tak naprawdę znikają z obiegu, ten serwis zmieni się, a nieco później jego użytkownicy zostaną przeniesieni do inFaktu.

Od 1 stycznia 2014 r. obecni użytkownicy Porachunku będą wystawiali na swoich kontach dokumenty o nazwie „Faktura / dawniej: rachunek”. Jednocześnie, każdy użytkownik dostanie od razu możliwość przeniesienia swojego konta na inFakt.pl – w całości, wraz z wystawionymi rachunkami, zapisanymi klientami, czy produktami. Jeśli konto jest opłacone, informacja o długości abonamentu zachowa się. Warto zdecydować się na ten krok, aby już teraz przywyknąć do nowego sposobu dokumentowania transakcji.

Zapomnij o rachunkach – fakturuj w inFakcie

Jeśli zastanawiasz się co teraz, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Fakturowanie to nic trudnego, gdy ma się do dyspozycji prosty program online. Dzięki niemu zapomnisz o rachunkach bardzo szybko.

Załóż bezpłatne konto w inFakcie, aby:

 • wystawiać faktury – zawsze zgodne z prawem,
 • dodawać podstawę zwolnienia z VAT – wybierasz ją z wygodnej listy,
 • pobierać dane klienta automatycznie – wystarczy podać jego NIP!

Po prostu kliknij w przycisk, załóż konto i sprawdź jak działa inFakt 🙂