Zwolnienie z VAT: do 2018 r. bez zmian!

Przedsiębiorcy korzystający z prawa do zwolnienia z opodatkowania VAT, mogą spać spokojnie. Limit 150 tys. zł, uprawniający do skorzystania z podmiotowego zwolnienia, dzięki decyzji Rady UE zostanie utrzymany aż do 2018 roku!

Prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT przysługuje, jeżeli wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczy w ciągu roku podatkowego 150 tys. zł. Ten korzystny dla przedsiębiorców limit miał obowiązywać tylko do końca tego roku, a od 2016 r. zostałby obniżony do 50 tys. zł. Na szczęście Rada Unii Europejskiej zezwoliła na utrzymanie limitu uprawniającego do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT w dotychczasowej kwocie 150 tys. zł, aż do końca 2018 r!

Skorzystać ze zwolnienia czy nie  – decyzja należy do przedsiębiorcy

Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy podjąć decyzję, czy od razu wybrać status podatnika VAT czynnego, czy też zdecydować się na zwolnienie podmiotowe z VAT. Przy czym w przypadku niektórych typów działalności, takich jakich jak usługi prawnicze, doradcze czy jubilerskie, nie mamy prawa wyboru – trzeba być od razu czynnym podatnikiem VAT.

Jeśli zdecydujemy się na zwolnienie z VAT nie będziemy musieli poświęcać czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu, a także na wypełnianie deklaracji podatkowych. Z drugiej strony nie będziemy mieć  prawa do rozliczania VAT-u od zakupów na firmę ani do wnioskowania o  zwrot podatku.

Jeśli natomiast zdecydujemy się na zostanie VAT-owcem od początku prowadzenia własnej działalności, konieczne będzie zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W trakcie działalności będziemy naliczać podatek od sprzedanych towarów i usług i odliczać podatek naliczony od poczynionych zakupów. Różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym trafi do fiskusa.

Jak obliczyć limit?

Prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT przysługuje, jeżeli wartość dokonanej przez nas sprzedaży towarów i usług nie przekroczyła w ciągu roku podatkowego 150 tys. zł. To znaczy, że jeżeli w 2014 r. obroty firmy nie przekroczyły powyższego limitu, w 2015 r. mamy dalej prawo do zwolnienia z podatku. Istotne jednak, aby prawidłowo wyliczyć limit zwolnienia. Przy ustalaniu limitu zwolnienia z VAT nie bierze się pod uwagę:

  • kwoty podatku,
  • kwoty większości transakcji zwolnionych z VAT,
  • sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Co po przekroczeniu limitu?

Zwolnienie z VAT przestaje obowiązywać z chwilą dokonania transakcji sprzedaży, którą przekroczono kwotę 150 tys. zł. Po przekroczeniu limitu konieczne jest zgłoszenie do urzędu faktu przekroczenia limitu oraz złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, a także dokonanie wyboru okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego). Nie jest obecnie obowiązkowe sporządzenie spisu z natury na dzień utraty prawa do zwolnienia i składanie go w urzędzie skarbowym po to, aby móc odliczyć podatek od towarów nabytych przed utratą prawa do zwolnienia. Taki spis warto sporządzić jednak dla celów dowodowych, na wypadek ewentualnej kontroli.