Zwolnienie z VAT: do 2018 r. bez zmian!


18 sierpnia 2015 3 min. czytania

Przedsiębiorcy korzystający z prawa do zwolnienia z opodatkowania VAT, mogą spać spokojnie. Limit 150 tys. zł, uprawniający do skorzystania z podmiotowego zwolnienia, dzięki decyzji Rady UE zostanie utrzymany aż do 2018 roku!

Prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT przysługuje, jeżeli wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczy w ciągu roku podatkowego 150 tys. zł. Ten korzystny dla przedsiębiorców limit miał obowiązywać tylko do końca tego roku, a od 2016 r. zostałby obniżony do 50 tys. zł. Na szczęście Rada Unii Europejskiej zezwoliła na utrzymanie limitu uprawniającego do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT w dotychczasowej kwocie 150 tys. zł, aż do końca 2018 r!

Skorzystać ze zwolnienia czy nie  – decyzja należy do przedsiębiorcy

Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy podjąć decyzję, czy od razu wybrać status podatnika VAT czynnego, czy też zdecydować się na zwolnienie podmiotowe z VAT. Przy czym w przypadku niektórych typów działalności, takich jakich jak usługi prawnicze, doradcze czy jubilerskie, nie mamy prawa wyboru – trzeba być od razu czynnym podatnikiem VAT.

Jeśli zdecydujemy się na zwolnienie z VAT nie będziemy musieli poświęcać czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu, a także na wypełnianie deklaracji podatkowych. Z drugiej strony nie będziemy mieć  prawa do rozliczania VAT-u od zakupów na firmę ani do wnioskowania o  zwrot podatku.

Jeśli natomiast zdecydujemy się na zostanie VAT-owcem od początku prowadzenia własnej działalności, konieczne będzie zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W trakcie działalności będziemy naliczać podatek od sprzedanych towarów i usług i odliczać podatek naliczony od poczynionych zakupów. Różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym trafi do fiskusa.

Jak obliczyć limit?

Prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT przysługuje, jeżeli wartość dokonanej przez nas sprzedaży towarów i usług nie przekroczyła w ciągu roku podatkowego 150 tys. zł. To znaczy, że jeżeli w 2014 r. obroty firmy nie przekroczyły powyższego limitu, w 2015 r. mamy dalej prawo do zwolnienia z podatku. Istotne jednak, aby prawidłowo wyliczyć limit zwolnienia. Przy ustalaniu limitu zwolnienia z VAT nie bierze się pod uwagę:

  • kwoty podatku,
  • kwoty większości transakcji zwolnionych z VAT,
  • sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Co po przekroczeniu limitu?

Zwolnienie z VAT przestaje obowiązywać z chwilą dokonania transakcji sprzedaży, którą przekroczono kwotę 150 tys. zł. Po przekroczeniu limitu konieczne jest zgłoszenie do urzędu faktu przekroczenia limitu oraz złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, a także dokonanie wyboru okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego). Nie jest obecnie obowiązkowe sporządzenie spisu z natury na dzień utraty prawa do zwolnienia i składanie go w urzędzie skarbowym po to, aby móc odliczyć podatek od towarów nabytych przed utratą prawa do zwolnienia. Taki spis warto sporządzić jednak dla celów dowodowych, na wypadek ewentualnej kontroli.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu