Zmienił się ważny przepis. Przedsiębiorcy stracą na wprowadzeniu używanego sprzętu do działalności

Piotr Juszczyk

W debacie o Polskim Ładzie bardzo często skupiamy się głównie na składce zdrowotnej, ulgach i wyborze odpowiedniej formy opodatkowania. Tymczasem zmienił się jeszcze jeden ważny przepis, który pozostał szerzej niezauważony. Powoduje on, że przedsiębiorcy stracą – zwłaszcza Ci rozpoczynający działalność lub przedstawiciele branż użytkujących sprzęt komputerowy. Odpisy amortyzacyjne od wprowadzenia używanych środków mogą zmniejszyć się nawet o połowę lub więcej, a razem z nimi koszty uzyskania przychodu. Więcej oddamy w podatkach.

Nie każdego stać na kupno nowego sprzętu, gdy otwiera biznes

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo dopiero rozpoczynają własny biznes, często w ramach oszczędności wprowadzają do tej działalności majątek prywatny, który pozwoli im prowadzić JDG. Gdy zaczynamy, w większości przypadków nie stać nas po prostu na zakup nowego majątku firmowego, w związku z tym decydujemy się na przekazanie z majątku prywatnego do firmowego takich przedmiotów jak np. komputer, telefon czy też samochód.

Do końca 2021 r. można było amortyzować sprzęt po cenie zakupu

Do końca 2021 roku przepisy wskazywały, że za wartość początkową środka trwałego wprowadzonego do działalności uważa się cenę nabycia tego środka. Wyobraźmy sobie, że podatnik w roku 2016 kupił samochód o wartości 80 tys. zł, który z czasem postanowił wprowadzić do działalności, aby realizować usługi związane z uzyskaniem przychodu. Jeśli założył działalność jeszcze w grudniu 2021 r. i wtedy dokonał wprowadzenia, mógł ująć w ewidencji środków trwałych nabycie tego samochodu po wartości jego zakupu z roku 2016. Tak stanowiły przepisy. Przedsiębiorca mógł więc amortyzować ten samochód od pełnej wartości 80 tys. zł. 

Od 2022 odpiszesz nie więcej niż aktualną „wartość rynkową”

Od bieżącego roku przepisy wprowadzają w tym zakresie zmianę. W razie wprowadzenia do środków trwałych używanego wcześniej prywatnego sprzętu, za podstawę amortyzacji uważa się nadal cenę nabycia jednak “nie wyższą od wartości rynkowej środka trwałego” – co mamy wskazane w ustawie. Co oznacza dodanie tego przepisu? Podatnik, który to auto nabył za kwotę 80 tys. zł jeszcze do końca 2021 mógł go wprowadzić do ewidencji środków trwałych w tej cenie i od niej dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W obecnym stanie prawnym od 1 stycznia 2022 r. podatnik ma obowiązek sprawdzić, ile ten samochód jest warty w dniu wprowadzenia go do działalności – czyli wycenić po cenie rynkowej. 

Pozostając przy tym konkretnym przypadku można mniemać, że wartość samochodu użytkowanego przez 5 lat spadła nawet o połowę, czyli dziś jest to 40 tys. zł. W związku z powyższym odpisów amortyzacyjnych będzie mógł dokonywać tylko od tej kwoty, a nie od wartości zakupu.

Sprzęty, które szybko tracą na wartości, lepiej kupić nowe

Przepis ten będzie niekorzystny zwłaszcza w przypadku sprzętów komputerowych, które bardzo szybko tracą na wartości. Wprowadzanie używanego komputera z punktu widzenia tej zmiany przestanie być opłacalne, a jednak przedsiębiorca potrzebuje go do prowadzenia działalności i będzie zużywał prywatny sprzęt w celach uzyskania przychodu, nie mogąc zaliczyć jego pełnej wartości do amortyzacji. 

Ta zmiana nie jest sprawiedliwa

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 powodują, że podatnicy wprowadzając do działalności gospodarczej przedmioty nabyte wcześniej, nie będą mogli ich wprowadzić po wartości ich nabycia, a będą musieli porównywać ich wartość z ceną rynkową. 

W mojej ocenie jest do niesprawiedliwe, bowiem przedmioty używane wcześniej prywatnie nigdy nie były amortyzowane, w związku z tym odpisy amortyzacyjne w ramach działalności powinny być dokonywane od kwoty zakupy, a nie od wartości w momencie wprowadzenia ich do JDG.