Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Kiedy nie trzeba wystawiać faktury lub paragonu

Sprzedaż bezrachunkowa, to sprzedaż wyrobów, towarów handlowych i usług w sytuacjach, gdy przychód nie jest udokumentowany fakturami i nie jest rejestrowany na kasie fiskalnej. Kiedy przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia takiej ewidencji i w jaki sposób ją prowadzić? 

Kiedy należy prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej

Rozpoczynając sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorcy nie muszą wystawiać faktur ani rachunków – chyba że klient wyraźnie tego zażąda. Nie mają także obowiązku wystawienia paragonu, jeżeli korzystają ze zwolnienia z posiadania i ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. 

Aby móc skorzystać ze zwolnienia, w danym roku podatkowym wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie może przekroczyć:

  • 20 000 zł dla kontynuujących działalność,
  • 20 000 zł liczone proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności jaki przypada na pierwszy rok podatkowy jej prowadzenia – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie danego roku.

Przedsiębiorca, który spełnia powyższe wymagania, nie musi wystawiać paragonów. W takiej sytuacji, aby prawidłowo ewidencjonować nieudokumentowaną sprzedaż w KPiR, powinien prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej.

Warto pamiętać, że zwolnienie z posiadania i ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania, na przykład sprzedaż sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego, usługi przewozu taksówką, usługi fryzjerskie lub kosmetyczne.

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna dokumentować każdy uzyskany przez przedsiębiorcę przychód. 

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna być prowadzona w miejscu, gdzie przedsiębiorca dokonuje sprzedaży i powinna mieć formę broszury z ponumerowanymi kartami. W prawidłowo prowadzonej ewidencji powinny się więc znaleźć:

  • kolejny numer wpisu,
  • data uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami,
  • kwota przychodu,
  • warto również dopisać co się sprzedało.

Czynni podatnicy VAT w ewidencji sprzedaży muszą dodatkowo wyróżnić poszczególne stawki podatku VAT, tak aby na ich podstawie było możliwe wyliczenie podatku VAT do zapłaty. Ponadto w pliku JPK_V7 czynni podatnicy VAT muszą obowiązkowo oznaczyć ewidencję symbolem „WEW„.

Pod koniec każdego dnia należy podsumować przychody uzyskane ze sprzedaży i wpisać do KPiR.

Jeżeli księgowość prowadzi biuro rachunkowe, na koniec miesiąca należy zrobić podsumowanie osiągniętych w danym okresie przychodów i ich sumę wpisać do KPiR. Zapisu można dokonać najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.