Jak zaksięgować amortyzację

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy rozliczają się na podstawie KPiR zobowiązani są do prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i dokumentacji. Jednym z najważniejszych obowiązków dokumentacyjnych jest prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacja środków w nich ujętych. Jak zaksięgować amortyzację?

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH


Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych musi prowadzić każdy przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością nabywa prawa lub rzeczy o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok.

Najbardziej popularnym przykładem będą tu oczywiście samochody oraz sprzęt komputerowy. A więc konsekwencją zakupu np. komputerów firmowych, które przez kilka lat będą służyć przedsiębiorcy jest konieczność objęcia ich ewidencją i dokonywania ich amortyzacji.

Generalnie amortyzacja jest obowiązkiem przedsiębiorcy, jednakże gdy wartość początkowa zakupionej rzeczy lub prawa nie przekracza 3.500 zł dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nie jest niezbędne, a poniesiony wydatek może po prostu ująć w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu oddania zakupu do używania.

Nie wiesz jak zaksięgować amortyzację? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!


POJĘCIE AMORTYZACJI


Pojęciem amortyzacji określane jest zużycie środków trwałych, wszystkich poza gruntami, podczas ich użytkowania. Należy przy tym wziąć pod uwagę takie czynniki jak sposób w jaki dany przedmiot był używany oraz czas w jakim pełnił on swoją funkcję, czy był krótszy bądź też dłuższy.

Generalnie wybór metody amortyzacji (i tym samym decyzję jak księgować amortyzację) przepisy pozostawiają przedsiębiorcy. Warto dobrze przemyśleć tę kwestię i skorzystać z porad fachowców np. z inFaktu, gdyż odpowiednio dobrana metoda może być narzędziem zmniejszającym koszty w firmie.

NA CZYM POLEGA AMORTYZACJA LINIOWA?


Najczęściej stosowana jest tzw. amortyzacja liniowa, która w skrócie polega na wyliczeniu kwoty amortyzacji rocznej i podzieleniu wartości środka trwałego przez cały okres jego użytkowania.

W metodzie liniowej należy uwzględnić stawki amortyzacyjne podstawowe według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stawki podwyższone o określone współczynniki, stawki obniżone przez podatnika, stawki indywidualne dla ulepszonych bądź używanych środków trwałych wprowadzonych pierwszy raz do ewidencji oraz stawki indywidualne dla inwestycji w obcych środkach trwałych.

Inne metody to m.in. amortyzacja degresywna pozwalająca na przyspieszenie amortyzacji niektórych środków trwałych już w początkowym okresie (po spełnieniu określonych warunków) oraz amortyzacja z zastosowaniem indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych.

Korzystna jest m.in. metoda amortyzacji 30% rocznie. Daje ona możliwość odliczenia odpisu amortyzacyjnego w wysokości trzydziestu procent wartości początkowej danego środka trwałego od dnia, w którym będzie użytkowany. Dotyczy ona jednak wybranych pojazdów.

JAK ZAKSIĘGOWAĆ AMORTYZACJĘ? Z INFAKTEM TO ŁATWE


Dla wielu przedsiębiorców amortyzacja to dosyć skomplikowana kwestia. Podejmując decyzję co do tego jak zaksięgować amortyzację warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. inFakt oferuje Ci sprawdzony Program do Księgowości, z którego korzysta już ponad 340 tys. przedsiębiorców w całej Polsce oraz stałe wsparcie księgowych, do których w każdej chwili można zadzwonić po poradę.

Decydując się na wybór Programu do Księgowości można sprawnie dodawać nowe składniki majątku do ewidencji środków trwałych, dzięki temu amortyzacja dolicza się do kosztów sama.

Wymaga to jedynie wypełnienia prostego formularza, w którym trzeba wybrać np.:

 • rodzaj środka trwałego,

 • metodę i stawkę amortyzacji,

 • datę przyjęcia do użytkowania,

 • wartość początkową.

inFakt automatycznie wylicza kwoty odpisów amortyzacyjnych i włącza je do kosztów firmowych przez odpowiedni okres. Oczywiście po dodaniu środka trwałego w inFakcie, dane o nim zapisują się w ewidencji środków trwałych. Aby wyświetlić listę trwałych składników majątku wystarczy kliknąć w link „Środki trwałe”.

Wówczas można przejrzeć szczegółowe informacje o środkach trwałych – w tym celu trzeba kliknąć w nazwę składnika majątku umieszczonego w zakładce „Lista Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych”.

Amortyzacja w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 340 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR