Jeśli nabywca zgubił lub zniszczył fakturę, może zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu faktury. Duplikat wystawia się również, jeśli faktura nigdy do nabywcy nie dotarła. Należy pamiętać, że sprzedawca nie może odmówić nabywcy wystawienia duplikatu faktury. Warto wiedzieć na jakich zasadach tworzyć wzór duplikatu faktury, czyli jak i kiedy sporządzić taki dokument.

KIEDY WYSTAWIANY JEST DUPLIKAT FAKTURY?


Duplikaty faktur wystawiane są w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Zazwyczaj taki dokument wystawia sprzedawca towarów lub usług (na wniosek nabywcy). Jeżeli jednak faktura wystawiana jest przez nabywcę, to on także wystawia ewentualne duplikaty faktur.

Podatnicy są obowiązani przechowywać faktury oraz faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów dopóki zobowiązanie podatkowe nie zostanie przedawnione. Kopię wystawionego dla odbiorcy duplikatu faktury można dołączyć do kopii faktury pierwotnej.

Wystawienie duplikatu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi skutkami prawnymi, czy księgowymi. Nie ma przeszkód, aby duplikat faktury został wystawiony na podstawie ustnej prośby. Przepisy nie regulują formy wyrażenia wniosku o wystawienie duplikatu.

Wzór duplikatu faktury? Wybierz inFakt.pl i do 3 faktur w miesiącu wystawiaj zupełnie za darmo. Już dziś załóż bezpłatne konto w poniższym formularzu.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

WZÓR DUPLIKATU FAKTURY


Istnieją przepisy regulujące zasady dotyczące duplikatów faktur. Zgodnie z nimi duplikat faktury wystawia się:

  • w przypadku, gdy oryginał faktury zaginie bądź ulegnie zniszczeniu,

  • na wniosek nabywcy (ale nie zawsze),

  • zgodnie z danymi zawartymi w kopii faktury pierwotnej,

  • zawierając w niej wyraz „DUPLIKAT”,

  • wskazując datę wystawienia duplikatu,

Nie ma już wymogu, by duplikat faktury sporządzać dwóch egzemplarzach (oryginał dla nabywcy, kopia dla sprzedawcy).


Przykład faktury wygenerowanej w inFakt.pl


WYBIERZ INFAKT – SZYBKO I SPRAWNIE WYSTAW DUPLIKAT FAKTURY


Wystawienie duplikatu jest czynnością banalnie prostą w momencie, gdy przedsiębiorca korzysta z oprogramowania służącemu ewidencji sprzedaży oraz wystawianiu faktur. Większość programów posiada opcję wydruku duplikatu wystawianych faktur.

W przypadku, gdy faktura wystawiana jest ręcznie, na wzorze wystarczy nanieść oznaczenie „DUPLIKAT” oraz datę wystawienia duplikatu faktury. Z kolei programy do fakturowania przy opcji wydruku wymagają jedynie zaznaczenia odpowiedniej opcji. Jedną z najwygodniejszych opcji są programy do fakturowania online, które dają możliwość sporządzenia dokumentu w każdym czasie i w każdym miejscu. Wystarczy łącze internetowe.

Do aplikacji takich należy inFakt.pl Wystawiając faktury za jego pomocą, użytkownik do nich dostęp na każdym komputerze, wraz z możliwością wystawiania faktur, korekt, czy duplikatów faktur, kiedy tylko tego potrzebuje. Tak naprawdę posiadanie wzoru duplikatu faktury do samodzielnego uzupełnienia nie jest potrzebne, ponieważ dokumenty generują się automatycznie, na podstawie podanych informacji.

W inFakt.pl wystarczy wybrać odpowiednią fakturę, do której chce się sporządzić duplikat i po wyborze odpowiedniej opcji wydrukować dokument. Wybierz Program do Fakturowania, a do 3 faktur w miesiącu wystawisz zupełnie za darmo. Z inFakt.pl duplikat faktury wystawiany jest w kilka chwil. Sprawdź już dziś!

Szukasz sposobu na szybkie i sprawne wystawianie faktur? Załóż darmowe konto w inFakcie i przekonaj się, że fakturę można wystawić w kilka chwil. Sprawdź już dziś - to nic nie kosztuje!

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.