Amortyzacja należy do grupy kosztów rodzajowych. Wyraża zużycie zasobów aktywów trwałych jednostki gospodarczej. Tak więc amortyzacja są to jednym słowem koszty z tytułu planowych odpisów zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych jak i prawnych. 

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.


Amortyzacja zatem będzie ewidencjonowana na zupełnie osobnym koncie 408 – „Amortyzacja”. Będzie ona na tym koncie księgowana jako planowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, ulepszeń w obcych środkach trwałych, jak i wartości niematerialnych oraz prawnych. Konto to podsumowując jest przeznaczone do ewidencji księgowej kosztów amortyzacji planowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie pomijając tutaj ulepszeń w obcych środkach trwałych. Amortyzację nalicza się w taki sposób, że od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych oraz prawnych, przeprowadza się na podstawie tak zwanego planu amortyzacyjnego. Plan amortyzacyjny zaś jest opracowywany w oparciu o zobowiązujące przepisy, które na swój sposób określają zasady, stawki ich amortyzacji. Plan ten również uwzględnia zarówno postanowienia znowelizowanej ustawy o rachunkowości, oraz przepisy w zakresie amortyzacji podatkowej.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. 

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.