Coraz więcej przedsiębiorców współpracuje z firmami, które mają siedzibę poza granicami Polski, np. w Wielkiej Brytanii. Takie transakcje najczęściej dokumentuje się przy użyciu faktur. Ale czy istnieje coś takiego jak faktura angielska?

TRZY MOŻLIWOŚCI WYBORU WALUTY


Polski przedsiębiorca dokonujący transakcji z firmą zagraniczną, niezależnie od jej kraju pochodzenia, ma do wyboru trzy rozwiązania, jeśli chodzi o walutę:
  • wystawić fakturę w walucie obcej (np. w dolarach),
  • wystawić fakturę w złotówkach,
  • wystawić fakturę w złotówkach, zapisując na niej kwotę przeliczoną na obcą walutę.
Już sama umowa z zagranicznym kontrahentem może zakładać zapłatę wynagrodzenia w walucie kraju, z którego on pochodzi.

Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku rozliczenia transakcji w złotówkach. Co ciekawe istnieje opcja zastosowania obcej waluty również w sytuacji, kiedy obie strony transakcji pochodzą z Polski.


Rozwiązaniem pośrednim w kontekście waluty na fakturze są dokumenty wystawione w złotówkach zawierające kwotę przeliczoną na obcą walutę. W takim przypadku przeliczenia należy dokonać stosując średni kurs podany przez NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego datę wystawienia dokumentu.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

FAKTURA ANGIELSKA/FAKTURA VAT PO ANGIELSKU – CZY TO MOŻLIWE?


Inna kwestia niż wspomniane powyżej odnosi się do możliwości wystawienia faktury w języku obcym, np. po angielsku. Nierzadko zdarza się bowiem, że nabywcy zagraniczni oczekują, by nazwa przedmiotu transakcji i inne elementy dokumentu były zapisane w ich języku.

Czy taka opcja jest jednak zgodna z regulacjami? Polski przedsiębiorca ma prawo wystawiać faktury w obcym języku, o ile klientem nie jest polski konsument. Tym samym fakturę w obcym języku (np. fakturę angielską) można wystawić na rzecz innej firmy (z dowolnego kraju) lub konsumenta spoza Polski.

Oczywiście, dla przedsiębiorcy prowadzącego KPiR oraz rozliczającego się w języku polskim, praktycznym rozwiązaniem jest stosowanie faktur w dwóch językach. Wynika to choćby z faktu, że organy podatkowe mogą wymagać przedstawienia faktur w języku polskim. Przede wszystkim tych, które dokumentują zakupy od zagranicznego sprzedawcy.
Należy jednak wiedzieć, że faktura VAT po angielsku nie musi być tłumaczona na bieżąco – wystarczy to zrobić na żądanie urzędników w przypadku kontroli.

FAKTURA ANGIELSKA – SPRAWNIE WYSTAWISZ W INFAKCIE


Wystawienie faktury po angielsku nie musi być problematyczne jeśli korzysta się z inFakt.pl. Cały proces przebiega bardzo sprawnie. Polega bowiem wyborze jednej z dwóch opcji: „polsko-angielska” lub „angielska” przy wystawianiu nowej faktury. W konsekwencji program zmieni listę stałych elementów na wersję dwujęzyczną lub pozostawi wyłącznie wersje angielskie. Istnieje także opcja ustawienia obcej waluty na stałe, jako domyślnej.

Można przetestować wspomniane opcje (jak również wiele innych) wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Wystarczy jedynie zarejestrować się w inFakcie. Przekonaj się, że Program do Fakturowania to idealne narzędzie w zakresie wystawiania faktur.

Faktura angielska wystawiona szybko i sprawnie? Załóż darmowe konto w inFakcie i przekonaj się, że fakturę można wystawić w kilka chwil. Przetestuj możliwości inFakt.pl!

Faktura angielska w najlepszym programie do fakturowania? Wybierz inFakt.pl i do 3 faktur w miesiącu wystawiaj zupełnie za darmo. Już dziś załóż bezpłatne konto w poniższym formularzu.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.