Jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla pracodawcy, gdy zatrudnia pracowników?

Wybór formy opodatkowania jest jedną z kluczowych decyzji, które należy podjąć przy zakładaniu firmy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność, mają możliwość zmiany sposobu opodatkowania na każdy rok kalendarzowy. Zmianę można przeprowadzić tylko raz w roku. Czy zatrudnianie pracowników znacząco wpływa na to, który rodzaj opodatkowania będzie najbardziej korzystny?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Obecnie przedsiębiorcy mają do wyboru 4 formy opodatkowania:

 1. Skala podatkowa (zasady ogólne) – najczęściej wybierana, podstawowa forma opodatkowania. Zostaje przypisana automatycznie przedsiębiorcy zakładającemu działalność, o ile nie zadeklaruje innego sposobu opodatkowania. Podatek dochodowy oblicza się od uzyskanego dochodu za pomocą dwustopniowej skali podatkowej (progi podatkowe wynoszą 17% i 32%).

  Zasady ogólne opodatkowania są stosowane także przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, takich jak emerytury, renty czy zasiłki.
 2. Podatek liniowy – stała stawka 19% podatku, zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców. Niezależnie od wysokości dochodu będziesz stosować stawkę w wysokości 19%.
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to uproszczona forma opodatkowania. Przedsiębiorca płaci podatek od uzyskanego przychodu. Nie może go pomniejszyć o poniesione koszty. Stawka podatku (między 2-17%) zależy od rodzaju działalności. Najwyższe stawki dotyczą osób wykonujących wolne zawody, najniższe przysługują przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą przetworzonych produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (w sposób inny niż przemysłowy).
 4. Karta podatkowa – jest to najprostsza, zryczałtowana formą opodatkowania, przeznaczona dla najmniejszych podatników. Wysokość podatku na karcie podatkowej nie jest ustalana w oparciu o uzyskany przychód – podatek jest określony kwotowo, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, niezależnie od dochodu. Wysokość podatku konkretnego przedsiębiorcy opodatkowanego kartą podatkową ustala Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji.
https://www.youtube.com/watch?v=JSsjAImmugA

W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego od przychodów odejmuje się koszty uzyskania przychodów. Przy ryczałcie i karcie podatkowej nie ma takiej możliwości.

Należy pamiętać, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej nie zawsze jest możliwy. Te formy opodatkowania są przeznaczone dla niektórych działalności (karta) lub niektóre działalności nie mogą z nich korzystać (ryczałt).

Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze sposobu opodatkowania

Wskazanie najkorzystniejszej formy opodatkowania jest trudne bez przeanalizowania sytuacji finansowej i osobistej przedsiębiorcy. Zatrudnianie pracowników generuje dodatkowe koszty dla firmy, jednak kwestia kosztów wynagrodzeń jest tylko jednym z kilku czynników mających wpływ na wybór sposobu opodatkowania.

Przez wyborem metody opodatkowania warto przeanalizować:

 • jaka jest wysokość przychodu uzyskiwanego przez przedsiębiorcę i stałych kosztów uzyskania przychodu,
 • ile będą wynosić koszty zatrudnienia pracowników – w jaki sposób zatrudnienie wpłynie na dochód,
 • jaka ewentualna stawka ryczałtu lub kwota podatku na karcie podatkowej będzie obowiązywała przedsiębiorcę,
 • czy osobista sytuacja przedsiębiorcy oddziałuje na wysokość podatków, np. może rozliczać się jako samotny rodzic lub wspólnie z małżonkiem,
 • czy firma w poprzednich latach generowała straty, które obecnie można odliczyć od dochodu.

Odpowiedź na powyższe pytania pokaże pełny obraz sytuacji przedsiębiorcy i pozwoli na wybór optymalnej formy opodatkowania.

Który sposób opodatkowania jest najkorzystniejszy

Skala podatkowa (stawka podatku 17% i 32%) to forma najbardziej korzystna dla osób osiągających dochód do 100 000 zł, w tym dla osób które chcą korzystać z ulg lub np. samotnie wychowują dziecko czy rozliczają się z małżonkiem, który ma niskie dochody.

Podatek liniowy (stała stawka podatku 19%) jest rozwiązaniem opłacalnym w przypadku osiągania dochodu powyżej 100 000 zł.

Podatek ryczałtowy (stawka podatku 2-17%) opłaca się natomiast, gdy przedsiębiorca ma mało kosztów. Im niższe koszty tym bardziej opłacalna jest ta forma podatku. Kluczowa jest tutaj również stawka podatku.

Karta podatkowa jest specyficzną formą opodatkowania, szczególnie korzystną dla małych firm zatrudniających niewielu pracowników lub działających w małych miejscowościach. Wysokość podatku w formie karty podatkowej wzrasta wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność.

Zmiany, które należy uwzględnić od 1 stycznia 2022 r.

Obecnie czekamy na wejście w życie szeregu zmian, które wprowadza Polski Ład. Zmianie ulegnie kwota wolna od podatku oraz progi podatkowe, co z pewnością będzie miało przełożenie na opłacalność form opodatkowania. Rząd zapowiedział również odejście od karty podatkowej – nie będzie już możliwości „dopisania się” do niej dla nowych przedsiębiorców. Zmiany dotkną również rozliczania kosztów uzyskiwania przychodu takich jak amortyzacja i wykup prywatny z leasingu.