Polski Ład i amortyzacja nieruchomości. Czy zmiany dotkną również wliczania najmu w koszty?

Ustawa podatkowa Polskiego Ładu zmienia sposób rozliczania dla osób wynajmujących nieruchomości. Przedsiębiorcy zostają zmuszeni do rozliczania na ryczałcie, co odbiera im prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wielu z nich obawia się, że nie będzie można również wliczać w koszty prywatnych mieszkań, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Czy to prawda?

Kolejną negatywną zmianą zapisaną w Polskim Ładzie jest brak możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych. Obecnie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, mają prawo zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Czyli w przypadku, gdy jako przedsiębiorcy wyodrębniamy sobie jakieś pomieszczenie do prowadzonej działalności, to proporcjonalnie do wartości tego przedmiotu (wyodrębnienia) możemy zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od tej części. 

Co Polski Ład zmienia dla wynajmujących nieruchomości prywatnie

Co zmienia Polski Ład? Zacznijmy od podatników, którzy wynajmują prywatnie lokale mieszkalne na najem krótko- lub długoterminowy. Podatnicy tacy od 2022 roku nie będą mogli rozliczać już tego najmu na zasadach skali podatkowej. Pozostaje dla nich wyłącznie możliwość rozliczenia się ryczałtem ewidencjonowanym – czyli jeżeli podatnik uzyskuje miesięcznie dochód z najmu w wysokości 1000 zł, to ten dochód będzie bezpośrednio opodatkowany ryczałtem bez możliwości zaliczenia żadnych kosztów uzyskania przychodów. 

Zmiany również dla przedsiębiorców oferujących najem

Podobnie sprawa ma się sprawa z przedsiębiorcami, którzy wynajmują lokale dla działalności lub prowadzą ją we własnym lokalu/mieszkaniu. Polski Ład zakłada, że oni również nie będą oni mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi działalność w lokalu mieszkalnym – czyli ma wyodrębnioną jego część do użytkowania w ramach działalności i zapisaną w ewidencji środków trwałych, dokonując odpisu amortyzacyjnego – to od 1 stycznia 2022 r. będzie musiał zaprzestać dokonywania tych odpisów

Polski Ład a wliczanie w koszty najmu

Ustawa nic nie mówi natomiast o kosztach prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, a co pyta wielu przedsiębiorców. Jeżeli więc prowadzimy działalność w mieszkaniu to pozostanie możliwość odliczania kosztów czynszu i innych nakładów związanych z prowadzoną w nim działalnością (dla przedsiębiorcy-najemcy rozliczającego się w skali podatkowej i na podatku liniowym).

Natomiast amortyzacja całkowicie zostaje wyłączona z kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich.