Polski Ład. Znamy najważniejsze założenia ustawy o podatku dochodowym i składce zdrowotnej

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów zostały przedstawione założenia pierwszej ustawy z pakietu Polskiego Ładu. Dotyczą one zmian w opodatkowaniu, składki zdrowotnej oraz uszczelnienia i przeciwdziałania tzw. szarej strefie. Czy obciążenia przedsiębiorców wzrosną?

Kwota wolna od podatku wzrasta i wyższy próg podatkowy

Zgodnie z zapowiedzią kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Dostępna będzie wyłącznie dla podatników rozliczających się w skali podatkowej. Dodatkowo wzrasta drugi próg opodatkowania w tej skali z obecnych 85 528 zł do 120 tys. zł.

Składka zdrowotna bez możliwości odliczenia

Składka zdrowotna wyliczana będzie od osiąganego dochodu i wynosić będzie 9%.

Dla form opodatkowania takich jak ryczałt – gdzie niemożliwe jest ustalenie dochodu – składka będzie wynosićwybranej stawki czyli np. dla przedsiębiorcy rozliczającego się za pomocą stawki 15%, składka zdrowotna będzie wynosić 5%. Nie będzie określona minimalna składka dla ryczałtowców.

Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej zapłacą 9% składkę obliczoną od średniego wynagrodzenia za rok poprzedni. 

Nie będzie możliwości odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych od podatku.

Kalkulator działalności gospodarczej

Polski Ład w 2022 r.
100 zł 50 000 zł

0 zł 50 000 zł

%

Twój miesięczny dochód netto
Zasady ogólne 7 012,74
Podatek liniowy 6 688,22
Ryczałt 7 043,74
Przetestuj inFakt za darmo

Nowe stawki ryczałtu dla wybranych branż

Obniżenie stawek ryczałtu dostępne będzie wyłącznie dla niektórych branż jak np. branża budowlana, zawody medyczne, zawody techniczne ( z 17% na 14%) oraz dla branży IT ( z 15% na 12%). Dla pozostałych branż stawki ryczałtu pozostają bez zmian. 

W ocenie MF ryczałt ma być zachętą dla tych, którzy chcą się rozliczać w sposób najprostszy, bez odliczania kosztów.

Powolne wycofywanie karty podatkowej

Jan Sarnowski, podsekretarz Ministerstwa Finansów, zapowiedział również zamrożenie karty podatkowej. Od 2022 r. nie będą mogli do tej formy przystąpić nowi przedsiębiorcy. Osoby obecnie rozliczające się za jej pomocą mogą ją natomiast zachować. Nie jest powiedziane na jak długo i czy w przyszłości nie zostanie ona zlikwidowana całkowicie.

Estoński CIT dostępny szerzej

Od 1 stycznia 2022 r. dla szerszej grupy przedsiębiorców będzie również dostępny tzw. Estoński CIT, który pozwala opłacać podatek wyłącznie od pieniędzy wypłaconych, zachęcając do inwestowania zdobytego kapitału. Będzie on dostępny wszędzie tam, gdzie mówimy o wspólnikach i tzw. biznesach rodzinnych. 

Dla małych przedsiębiorców (nie zdefiniowano ich precyzyjnie) łączny podatek PIT i CIT będzie wynosił 20%.

Nowe ulgi dla przedsiębiorców

W zaprezentowanym projekcie przewidziano również nowe rodzaje ulg, które mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania, a także sprowadzania kapitału do Polski. Wśród nich są m.in. IP BOX; ulga na robotyzację, na prototyp, na innowacyjność, na powrót biznesu lub sprowadzenie kapitału/pracownika z powrotem do Polski oraz ulga na debiut giełdowy. Obecnie nie znamy szczegółów i wysokości tych ulg.

Walka z szarą strefą i wyrównywanie szans na rynku

Ministerstwo Finansów stawia również na walkę z szarą strefą. Wśród propozycji pojawia się oskładkowanie wszystkich umów, utrudnienie ucieczki z kapitałem zagranicę poprzez doprecyzowanie definicji „miejsca zarządu” i opodatkowanie fikcyjnego transferu dochodu.

Zmieni się również sporo w opodatkowaniu. Dochód z wynajmu mieszkań rozliczać będzie można wyłącznie na ryczałcie, aby uniemożliwić amortyzację (nie będzie można stosować skali podatkowej). Podobnie w przypadku najmu profesjonalnego zostanie odebrana możliwość amortyzacji. Ma to zapobiegać sytuacji, w której realnie z roku na rok wartość nieruchomości wzrasta, a podatnik poprzez amortyzację wykazuje spadek jej wartości. Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to rzecz fikcyjna.

Wykup leasingowanego samochodu do celów prywatnych zostanie wliczony jako przychód działalności gospodarczej i opodatkowany. Podobne zmiany dot. innych składników majątku wprowadzanych do działalności, których wartość ma być obliczana realnie od aktualnej wartości rynkowej, a nie historycznej ceny nabycia.

Właściciele spółek muszą się natomiast przygotować na to, że wartość ukrytej dywidendy nie będzie mogła być kosztem np. najem nieruchomości wspólnika dla spółki.

Obecnie ustawa ma trafić do konsultacji społecznych, a jej dalsze procedowanie przewidziane jest na drugą połowę sierpnia. Jeśli rząd osiągnie porozumienie i przegłosuję ją do końca listopada, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.