ZUS w 2022. Ile wynoszą obowiązkowe składki społeczne dla przedsiębiorców?

Jak niemal co roku, tak i w tym roku nastąpiły podwyżki składek ZUS. Wysokość kwoty, którą co miesiąc odprowadza polski przedsiębiorca, zależy od czasu prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS dla nowych firm jest bowiem niższy niż dla firm o stażu dłuższym niż 2,5 roku. Ile dokładnie wynosi składka zdrowotna w 2022 i składki na ubezpieczenia społeczne?

Zdecydowałeś się na założenie działalności gospodarczej? Zgłoś się do ZUS

Jeśli założyłeś firmę jednoosobową, musisz dokonać zgłoszenia do ZUS. Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Składka chorobowa jest dobrowolna. Obowiązkowo trzeba też opłacać ubezpieczenie zdrowotne, które nie jest zaliczane do ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2022 r. nie podlega ono również odliczeniu od podatku jak to było w latach ubiegłych.

Zmienił się również sposób wyliczenia składki zdrowotnej. Zależny będzie teraz od formy opodatkowania. Wprowadzono również pojęcie składki zdrowotnej minimalnej (270,90 zł), dla osób, których dochód miesięczny będzie poniżej poziomu przeciętnego wynagrodzenia, które w 2022 r. wynosi 3010 zł.

Wysokość składki dla wybranej formy opodatkowaniaSkładka zdrowotna minimalna
Zasady ogólne (skala podatkowa)9% od dochodu9% od minimalnego wynagrodzenia (270,90 zł)
Podatek liniowy4,9% od dochodu9% od minimalnego wynagrodzenia (270,90 zł)
Ryczałt ewidencjonowany9% podstawy w zależności od rocznego przychodu (60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia)9% podstawy w zależności od rocznego przychodu
Karta podatkowa9% od wynagrodzenia minimalnego (270,90 zł)9% od wynagrodzenia minimalnego (270,90 zł)

Sprawdź nasz kalkulator składki zdrowotnej i dowiedz się, ile wyniesie Twoja składka.

Składki trzeba opłacać co miesiąc bez względu na to, jaki jest wynik finansowy firmy i nie ma od tego żadnych wyjątków. Jedyna odstępstwo od tej reguły pojawiło się kilka razy w tarczach antykryzysowych, kiedy to rządzący wprowadzili zwolnienie składek ZUS, najpierw dla wszystkich przedsiębiorców a później dla wybranych grup.

Składka ZUS 2022 – ile zapłaci przedsiębiorca?

Właściciel firmy, który nie ma praw do żadnych ulg (albo nie chce z nich korzystać) opłaca pełne składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Wysokość składek na ubezpieczenia ustalana jest w odniesieniu do wysokości średniego prognozowanego wynagrodzenia. Na 2022 wynosi ono 5922 zł. Podstawę wymiaru składek stanowi 60% tego wynagrodzenia, czyli w 2022 wylicza się je od kwoty 3553,2 zł. Wyjątkiem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą oblicza się na podstawie średnich wynagrodzeń w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

Składki ZUS 2022 na ubezpieczenie:

 • emerytalne – 693,58 zł
 • rentowe – 284,26 zł
 • dobrowolna składka chorobowe – 87,05 zł
 • wypadkowe – 59,34 zł
 • Fundusz Pracy – 87,05 zł
 • + składka zdrowotna zgodnie z formą opodatkowania i dochodem/przychodem

Pełne składki społeczne ZUS w 2022 bez ubezpieczenia chorobowego to 1124,23 zł a z chorobowym – 1211,28 zł.

Względem roku 2021 podwyżka wyniosła o ponad 135 zł (to więcej niż w poprzednim roku, gdzie podwyżka wyniosł zaledwie 26 zł).

ZUS 2022 dla nowych firm

Właściciele nowych firm mogą zmniejszyć swoje obciążenia, korzystając z preferencji. Polega ona na tym, że przez 24 miesiące płaci się niższe składki społeczne (tzw. mały ZUS). Wysokość składek na preferencyjny ZUS ustalana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 wynosi 3010 zł brutto.

Składki mały ZUS wynoszą:

 • emerytalna – 176,27 zł
 • rentowa – 72,24 zł
 • dobrowolna składka chorobowa – 22,12 zł
 • wypadkowa – 15,08 zł
 • dobrowolna składka na Fundusz Pracy – 22,12
 • + składka zdrowotna zgodnie z formą opodatkowania i dochodem/przychodem

Łącznie obowiązkowe składki społeczne w ramach małego ZUS kosztuje 263,59 zł bez chorobowego (285,71 zł ze składką chorobową, bez składki na FP).

Przedsiębiorcy na małym ZUS-ie nie muszą opłacać składki na Fundusz Pracy.

ZUS i ulga na start

Przedsiębiorca, który właśnie zdecydował się na założenie firmy może skorzystać z ulgi na start, która w ogóle zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy. Do ulgi na start uprawnione są osoby, które zakładają działalność jednoosobową po raz pierwszy lub po raz kolejny, ale upłynęło co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, więc i tak przedsiębiorca musi opłacać zgodnie z wybraną formą opodatkowania i dochodem lub przychodem.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca, który korzysta z ulgi na start, nie może opłacać (nawet dobrowolnie) składki chorobowej. Oznacza to, że nie otrzyma on żadnych pieniędzy, kiedy zachoruje i nie będzie mógł pracować. Jeżeli zależy mu, żeby opłacać ubezpieczenie chorobowe, musi zrezygnować z ulgi na start i przejść np. na preferencyjny ZUS. Jednak zdecydowana większość właścicieli firm w Polsce przez pierwszych 6 miesięcy działalności jest na uldze na start a od 7. miesiąca przechodzi na mały ZUS i przez kolejne 2 lata płaci niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy okazji podpowiadamy, że sprytnym sposobem na wydłużenie okresu płacenia niższych składek jest zakładanie firmy 2. dnia miesiąca.

Kiedy opłacać składki ZUS 2022 – terminy

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA. Od tego dnia w wysyłanych co miesiąc do ZUS rozliczeniach uwzględnić trzeba będzie również:

 • aktualna formę opodatkowania;
 • sumę przychodów w bieżącym roku kalendarzowym (od pierwszego dnia roku do ostatniego dnia miesiąca za który składana jest deklaracja);
 • deklarację opłacenia składek na podstawie przychodów w roku poprzednim (w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego);
 • kwotę przychodów z działalności za ubiegły rok kalendarzowy; 
 • kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do miesiąca, za który składa się deklarację (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych);

Zmieni się również termin składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. 

 • do 15. dnia następnego miesiąca: spółki kapitałowe, akcyjne, z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje;
 • do 20. dnia następnego miesiąca pozostali przedsiębiorcy, samozatrudnieni, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjne);
 • jednostki budżetowe i samorządowe bez zmian, rozliczenie do 5. dnia następnego miesiąca

Jeżeli termin opłacenia składki wypada w dzień wolny, przesuwa się go na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.