Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać zwolnienie z FP i FGŚP zatrudniając bezrobotnego zarejestrowanego w PUP?

W ramach dotacji, jakie można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy istnieje instrument, który pozwala na zmniejszenie kosztów zatrudnienia. Jest to zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych. Jakie trzeba spełnić warunki? Jak długo trwa zwolnienie? Koniecznie przeczytaj!

Dla kogo zwolnienie?

Ze zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może korzystać pracodawca, nawiązujujący stosunek pracy z bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, który został skierowany do jego zakładu pracy przez starostę.

Czerwone banknoty i świnka skarbonka

Zwolnienie za każdego bezrobotnego?

Ze zwolnienia można korzystać tylko w przypadku zatrudnienia bezrobotnych w określonym wieku. Dotyczy to dwóch grup wiekowych bezrobotnych:

  • bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30-go roku życia,
  • bezrobotnych, którzy mają ponad 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy.

Dokładniej rzecz ujmując, jeśli w dniu zatrudnienia bezrobotnego nie ukończył on 30-go roku lub ukończył 50 lat, wówczas masz prawo skorzystać z tego zwolnienia. Co więcej nie tracisz tej preferencji, jeśli w trakcie trwania korzystania ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP pracownik ukończy 30-ty rok życia.

Jest jeszcze jeden warunek. Bezrobotni muszą być bowiem skierowani do pracy przez instytucję urzędu pracy.

Gdy data zawarcia umowy jest inna niż data rozpoczęcia wykonywania pracy

Sam warunek skorzystania z tego zwolnienia mówi o tym, że bezrobotny w dniu nawiązania stosunku pracy nie ukończy 30 lat lub ukończy 50 lat. Może się pojawić wątpliwość w sytuacji, kiedy umowa jest podpisywana w dniu przed ukończeniem 30-go roku życia, a data rozpoczęcia pracy jest określona na dzień po ukończeniu 30 lat. Czy wówczas możesz skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP?

Z pomocą przychodzą przepisy Kodeksu Pracy,które mówią, iż stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

W takim przypadku zwolnienie nie będzie przysługiwało, ponieważ w dniu rozpoczęcia pracy zatrudniony bezrobotny będzie osobą, która ukończy 30-ty rok życia.

Komu przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego pracownika?

Długość trwania zwolnienia

Jeśli zostaną spełnione powyższe warunki dotyczące wieku zatrudnionych bezrobotnych możesz nie opłacać składek na FP i FGŚP przez okres roku licząc od m-ca następującego po miesiącu, w którym nawiązano stosunek pracy. Jeśli zwiążesz się z bezrobotnym poniżej 30-go roku życia lub powyżej 50-go roku życia stosunkiem pracy w dniu 1 października 2017 roku to ze zwolnienia z opłacania składek możesz korzystać od listopada 2017 roku do października 2018 roku.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.