Czy rejestrując firmę poprzez CEiDG można od razu dopisać się do ubezpieczenia? Jaki formularz trzeba wypełnić?

Aneta Socha-Jaworska

W momencie zakładanie działalności gospodarczej należy pamiętać o ubezpieczeniu? Jak dokonać zgłoszenia do ZUS? W jakim terminie? Jakie dokumenty i w jaki sposób, to zrobić? Po wyjaśnienia zapraszamy do opracowania.

W tym artykule skupię się na osobach, które z tytułu prowadzenia działalności będą ubezpieczone w ZUS, natomiast należy pamiętać, że część przyszłych przedsiębiorców może korzystać także z ubezpieczenia w KRUS.

Które rozwiązanie jest dla mnie?

Osoba składa wniosek CEIDG-1, w którym wskazuje dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednostka CEIDG przekazuje informacje o terminie założenia działalności do GUS, ZUS i US. Dzięki tym informacjom, ZUS z automatu zgłasza przedsiębiorcę jako płatnika składek, co oznacza że nie trzeba składać druku ZUS ZFA. Natomiast przedsiębiorca musi zgłosić siebie, jako ubezpieczonego w ZUS.

Niezależnie od tego, jaki dokument będzie składany do ZUS, to można go złożyć jako odrębny dokument do odpowiedniej jednostki ZUS lub jako załącznik do druku CEIDG-1.

Obecnie początkujący przedsiębiorcy mogą opłacać składki ZUS korzystając z tzw. ulgi na start, małego ZUS lub gdy nie mają wyboru w postaci dużego ZUS. W przypadku ulgi na start i małego ZUS muszą być spełnione określone warunki.

Najkorzystniejszą pod względem finansowym, drogą dla przedsiębiorcy jest skorzystanie z ulgi na start, potem z małego ZUS, gdyż może dać to maksymalny, bo 31-miesięczny okres ulg w opłacaniu zobowiązań do ZUS.

Ulga na start

Ulga na start to zwolnienie z opłacania składek przez okres pełnych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Niesie ona za sobą pewne zagrożenia, jak np. brak prawa do zasiłku, ale niewątpliwie pozwala też zaoszczędzić na początku prowadzenia działalności.

Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • nie prowadzili nigdy działalności lub ją zamknęli przed 30 kwietnia 2017 r.,
 • nie wykonują działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywali się w ramach stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej obecnie działalności gospodarczej.

Mały ZUS

Mały ZUS może być stosowany od początku prowadzenia działalności lub po upływie/przerwaniu ulgi na start. Preferencyjny ZUS nie przysługuje osobom, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Duży ZUS

Opłacanie składek ZUS na dużym ZUS jest obowiązkowe, gdy przedsiębiorca musi z działalności opłacać wszystkie składki i nie ma prawa do skorzystania z ulg, takich jak ulga na start, czy mały ZUS.

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS_

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS?

To na jakim druku dokonamy zgłoszenie, będzie zależeć od tego, z której ’opcji ZUS’ będzie korzystał przedsiębiorca. Możliwe są dwa druki:

 • ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca będzie opłacał z działalności składki społeczne i zdrowotną (mały lub duży ZUS),
 • ZUS ZZA – jeśli z działalności właściciel będzie opłacał tylko składkę zdrowotną (ulga na start, równoczesna umowa o pracę z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem).

Zgłoszenie do ZUS powinno nastąpić do 7 dni od dnia założenia działalności. Na przykładach powiem, jaki dokument i z jakim kodem złożyć w konkretnych sytuacjach.

Przykład 1 – Pani Sylwia zakłada działalność od 18 października 2018. Będzie korzystała z ulgi na start. Ważne jest, że:

 • musi złożyć ZUS ZZA,
 • kod tytułu ubezpieczenia to 05 40,
 • ZUS ZZA można dołączyć do druku CEIDG-1 lub można przesłać do ZUS w terminie do 25 października.

Przykład 2 – Pan Tomasz zakłada działalność od 2 listopada 2018 r. Będzie opłacał mały ZUS. Oznacza to, że:

 • musi złożyć druk ZUS ZUA,
 • właściwy kod tytułu ubezpieczenia to 05 70,
 • ZUS ZUA można dołączyć do druku CEIDG-1 lub można przesłać do ZUS w terminie do 9 listopada.

Przykład 3 – Pani Natalia zakłada działalność od 30 października. Nie ma prawa do ulg, więc musi opłacać duży ZUS. Przedsiębiorca musi:

 • wypełnić druk ZUS ZUA,
 • wpisać kod tytułu ubezpieczenia 05 10,
 • formularz ZUS ZUA dołączyć do CEIDG-1 lub przesłać do ZUS w terminie do 6 grudnia.

Przykład 4 – Pan Janusz zakłada działalność gospodarczą od 2 grudnia. Równocześnie będzie pracował w oparciu o umowę o pracę, z której osiąga minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że:

 • musi złożyć ZUS ZZA,
 • kod tytułu ubezpieczenia to 0570, gdy przedsiębiorcy przysługuje mały ZUS lub 05 10 gdy ma prawo do dużego ZUS,
 • ZUS ZZA można dołączyć do druku CEIDG-1 lub można przesłać do ZUS w terminie do 9 grudnia.