Najważniejsze informacje o uldze na start

Aneta Socha-Jaworska

Na czym polega ulga na start? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? Czy skorzystanie z ulgi na start jest obligatoryjne?

Tu znajdziesz wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o uldze na start

Na czym polega ulga na start?

Osoba decydująca się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która 

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
  • albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ta ulga nazywana jest ulgą na start. Warto pamiętać, że ta ulga jest zwolnieniem ze składek społecznych, składkę zdrowotną trzeba opłacać.

Czy z ulgi na start trzeba skorzystać?

Nie, osoba zakładająca działalność nie musi korzystać z ulgi na start. Nowy przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia. Rezygnacja polega na tym, że osoba dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA.

Czy osoba ubezpieczona w KRUS może skorzystać z ulgi na start?

Nie. Ulga na start jest tylko dla osób które podlegają ubezpieczeniu w ZUS.

ulga na start

Czego pozbawia mnie ulga na start?

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie otrzyma w okresie tych 6 miesięcy:

  • zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku, czy odszkodowania w razie wypadku (wypłacanego z ubezpieczenie wypadkowego).

Ponadto wydłuża się okres wyczekiwania na np. świadczenia chorobowe do 9 miesięcy, ponieważ przez 6 miesięcy nie ma opłacanej składki chorobowej, a potem jeszcze musi być płacona przez 3 miesiące, aby uzyskać prawo do tego zasiłku.

Warto też pamiętać o tym, że w okresie 6 miesięcy nie opłaca się składek emerytalnej i rentowej przez co późniejsza renta, czy emerytura mogą być niższe.

Czy po okresie 6 miesięcy ulgi na start można korzystać z małego ZUS?

Tak, przedsiębiorca spełniający warunki może po okresie korzystania z ulgi na start korzystać z małego ZUS. Przypomnę, że z małego ZUS mogą skorzystać osoby, które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej i
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadzająca ulgę na start została podpisana przez prezydenta 22 marca 2018 r. i weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.