Brak zasiłku na L4 i niższa emerytura, czyli ciemne strony ulgi na start

Aneta Socha-Jaworska

Ulga na start głównie postrzegana jest jako doskonałe rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców. Warto jednak zadać sobie dodatkowe pytanie – jakie zagrożenia niesie za sobą skorzystanie z ulgi na start?

Ulga na start

Przypomnę, że ulga na start to rozwiązanie, które zwalnia przedsiębiorcę z opłacania składek społecznych przez okres 6 początkowych miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie dana osoba, spełniająca warunki może skorzystać z małego ZUS. Skorzystanie z ulgi na start nie jest obligaryjne, jest to opcja z której oczywiście można nie skorzystać i wówczas przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia siebie, jak ubezpieczonego do ZUS na druku ZUS ZUA.

Te informacje podałam tytułem przypomnienia, a w dalszej cześci zastanowię się nad tym jakie zagrożenia może nieść dla przedsiębiorcy to rozwiązanie.

Jakie zagrożenia niesie za sobą skorzystanie z ulgi na start

Jakie zagrożenia niesie za sobą skorzystanie z ulgi na start?

Szukając odpowiedzi na to pytanie, znalazłam można powiedzieć 4 zagrożenia jakie niesie za sobą skorzystanie z ulgi na start i są to:

  • brak prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego,
  • okres wyczekiwania nie 3 miesiace, a 9,
  • brak prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego,
  • niższa emerutura/renta.

Brak prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego

Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to osoba korzystająca z ulgi na start nie opłaca składek społecznych, w tym składki chorobowej. Oznacza to, że ten przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczegoświadczenia rehabilitacyjnego.

Wydłużony okres wyczekiwania

Przepisy określają, że okres wyczekiwania na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, w przypadku przedsiębiorców wynosi 90 dni, gdyż składka chorobowa jest dla nich dobrowolna. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z ulgi na start, to sprowadzi się to do wydłużenia okresu wyczekiwania na zasiłki o 6 miesiećy i uzyskanie ich będzie możliwe dopiero po 9 miesiącach prowadzenia działalności.

Brak prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Przedsiębiorca opłacający składkę wypadkową ma prawo do zasiłku oraz odszkodowania w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi w czasie pracy. Skorzystanie z ulgi na start pozbawia przedsiębiorcy prawa do tych świadczeń w okresie niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne. Tutaj nie obowiązuje okres wyczekiwania, zatem po 6 miesiącach przedsiębiorca będzie już takie prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego oraz jednorazowego odszkodowania.

Niższa renta lub emerytura

Opłacane przez nas składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne są zbierane po to, aby w późniejszym okresie otrzymywać rentę lub emeryturę. Jeśli przed jakiś czas składki nie są opłacane np. w wyniku korzystania z ulgi na start, to siłą rzeczy te świadczenia będą nieco mniejsze.

Kompendium wiedzy na temat ulgi na start znajduje się tutaj.