Jesteś przedsiębiorcą na L4? Sprawdź, jaki zasiłek chorobowy otrzymasz


1 września 2017 2 min. czytania

Przedsiębiorca ma działalność gospodarczą od stycznia 2015 roku. Od początku działalności opłaca składki na dużym ZUS z chorobowym. Przebywa na zwolnieniu lekarskim od 1 sierpnia 31 sierpnia oraz od 1 do 10 września. Jaka będzie podstawa do wyliczenia zasiłku i na jaki zasiłek może liczyć ubezpieczony?

Podstawa do wyliczenia zasiłku chorobowego

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przychód osoby niebędącej pracownikiem, to kwota stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

W przypadku opisanym we wstępie wyglądać to będzie następująco :

 • 2557,80 * 6 + 2433 * 6 = 29944,80
 • 29944,80 / 12 = 2495,40

Zakładam, że ubezpieczony nie nadpłacał składek i za 2017 zostało opłaconych 6 składek.
Wyliczenie zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

Wyliczenie zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

Odnosząc się do art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należy zauważyć, że :

 • zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy,
 •  ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.

Zatem w naszym przykładzie wyliczenia są takie :

 • 2495,40 –  13,71% = 2153,28
 • 2153,28 * 80% = 1722,62 (art. 11 ust.1 ustawy)
 • 1722,62 – 18% = 1412,56
 • 1412,56 / 30 = 47,09
 • 47,09 * 31 = 1459,79 → zasiłek do wypłaty dla przedsiębiorcy za miesiąc sierpień
 • 47,09 * 10 = 470,90 → zasiłek do wypłaty dla przedsiębiorcy za miesiąc wrzesień
 • 1930,69 → całkowita kwota zasiłku za okres niezdolności do pracy

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu