W jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński?

Aneta Socha-Jaworska

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński? Przez jaki okres przysługuje? Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby go otrzymać?

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński_

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński?

Uregulowania w tym zakresie znajdują się w art. 30a i art. 31 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jeśli ubezpieczona – matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wówczas zasiłek za cały okres 52 tygodni wypłacony jest w wysokości 80% podstawy wymiaru. Natomiast gdy wniosek nie zostanie złożony w terminie, to wówczas wypłata za pierwsze 26 tygodni następuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za kolejne 26 tygodni w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Podstawy wymiaru zasiłku ustalane są w inny sposób dla pracownika i dla innych ubezpieczonych np. przedsiębiorców.

Przypomnę jeszcze, że przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Jakie dokumenty składa mama-pracownica?

Mama-pracownica, aby otrzymać zasiłek macierzyński powinna złożyć:

  • pisemny wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  • odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodnością z oryginałem,
  • oświadczenie matki dziecka o tym, czy ojciec zamierza korzystać z części urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego,
  • ZUS Z-3 (druk wypełniany jest przez pracodawcę).

Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wówczas wybiera w jakim wymiarze będzie jej on wypłacany.

Jakie dokumenty składa mama-przedsiębiorca?

Mama-przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek macierzyński z ZUS musi złożyć:

  • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
  • odpis skrócony  aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński  za okres od dnia porodu
  • wniosek ZAM,
  • druk ZUS Z-3b.

Jeśli odpowiednie dokumenty zostaną złożone w terminie 21 dni od dnia porodu, to przedsiębiorca mama może otrzymywać zasiłek przez 52 tygodnie w wymiarze 80% podstawy wymiaru. Po przekroczeniu tego terminu lub na własny wniosek może pobierać zasiłek przez pierwsze 26 tygodni w wymiarze 100%, a potem 60% podstawy wymiaru.