Według najnowszego projektu od 1 kwietnia 2018 planowana jest zmiana wysokości składki wypadkowej. W jakiej wysokości miałaby obowiązywać dla najmniejszych płatników?

W przepisach składka wypadkowa została określona w wysokości między 0,40%, a 8,12%. Jej wysokość jest uzależniona od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Na najbliższy czas nie ma planowanych zmian w tym zakresie.

Ponadto przepisy w art. 28 ust. 1 ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mówią, że przedsiębiorcy zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla przedsiębiorcy niepodlegających wpisowi do rejestru REGON mają ustaloną wartość stopy procentowej i wynosi ona 50% najwyższej stopy procentowej określonej na dany rok składkowy dla grupy przedsiębiorców.

Chciałabym zaznaczyć, że rok składkowy obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego. W odniesieniu do okresu 2017/2018 składka wypadkowa dla wyżej wskazanych przedsiębiorców wynosi 1,80%.

Zmiana wysokości składki wypadkowej

W ostatnich dniach pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( z dnia 26 stycznia 2018 r.) który wprowadzałby zmiany w załączniku nr 2. Dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla przedsiębiorcy niepodlegających wpisowi do rejestru REGON oznaczałoby zmianę stawki wypadkowej.

Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności miałaby wynosi 0,67 %, natomiast najwyższa 3,33%. Zatem stopa procentowa składki wypadkowej dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wyniosłaby w nowym roku składkowym 2018/2019 – 1,67 %

Przypomnę, że podstawa do opłacania składki wypadkowej jest taka sama, jak podstawa do opłacania składki emerytalnej, rentowej i chorobowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu