Przedsiębiorca na uldze na start opłaca tylko składkę zdrowotną

Aneta Socha-Jaworska

Jak zgłaszać do ZUS przedsiębiorcę korzystającego z ulgi na start? Jaki kod tytułu ubezpieczenia będzie właściwy? Na jakim formularzu dokonać zgłoszenia? Czy płatnik będzie składał ZUS DRA? 

Jak zgłaszać do ZUS przedsiębiorcę korzystającego z ulgi na start?

Jak zgłaszać do ZUS przedsiębiorcę korzystającego z ulgi na start?

Od 30 kwietnia 2018 r. osoba rejestrujące jednoosobową działalność (po spełnieniu odpowiednich warunków) będzie mogła skorzystać z ulgi na start. Zwolnienie z opłacania składek społecznych będzie możliwe przez maksymalnie 6 pełnych  od dnia założenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że to zwolnienie dotyczy wyłącznie składek społecznych, nadal trzeba opłacać składkę zdrowotną. Dodam jeszcze, że z ulgi na start będziesz mógł korzystać także wspólnik spółki cywilnej.

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start musi dokonać zgłoszenia siebie, jako ubezpieczonego w ZUS na druku ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia założenia działalności. Na formularzu należy wpisać kod tytułu ubezpieczenia. W tej sytuacji będzie miał zastosowanie kod 05 40 XX.

AKTUALIZACJA [z dnia 12 kwietnia 2018]

Wcześniej pisałam o tym, jak liczyć 6 miesięcy ulgi na start. Wspominałam o 6 kalendarzowych miesięcach. Mimo żadnych uregulowań w ustawie ZUS 12 kwietnia 2018 opublikował na swojej stronie internetowej informacje, że do ulgi na start stosujemy 6 pełnych miesięcy, tak jak przy małym ZUS.

Przykład 1 – Osoba która założy działalność 2 maja 2018, spełniająca warunki – będzie mogła skorzystać z ulgi na start za okres 2 maja do 30 listopad, czyli prawie 7 miesięcy. Po tym okresie, jeśli będzie spełniać warunki będzie miała mały ZUS za okres grudzień 2018 do listopada 2020 włącznie.

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start dana osoba zawiesi wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy, tak jak przy małym ZUS.

Czy płatnik będzie składał ZUS DRA?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozpatrzmy dwie sytuację. Pierwsza, gdy przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie, druga zaś gdy są jeszcze inne osoby ubezpieczone.

W pierwszym przypadku, jeśli składka zdrowotna opłacana są od najniższej podstawy na dany rok dla przedsiębiorcy, to po terminowym złożeniu deklaracji za pełen miesiąc, jeśli w kolejnym nie będzie zmiany, to deklaracja ZUS DRA się kopiuje i nie trzeba jej składać. Natomiast jeśli podstawa do opłacania składki zdrowotnej będzie wyższa niż minimalna lub będzie zmiana w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, to trzeba będzie złożyć formularz ZUS DRA.

Przy drugiej zaś sytuacji, można uniknąć obowiązku składania ZUS DRA, gdy przedsiębiorca opłaca minimalne składki za siebie i osobę współpracującą. Jeśli byłaby jeszcze inna osoba, za którą należy opłacać składki np. pracownik, zleceniobiorca, to wówczas nie ma opcji niezłożenia ZUS DRA. 

Jak będzie wyglądać przerejestrowanie po okresie ulgi na start?

Jak już wyżej wspomniałam, osoba korzystająca z ulgi na start zgłasza się do ZUS z kodem 05 40 XX na druku ZUS ZZA. Po okresie 6 miesięcy konieczna jest zmiana kodu na 05 70 XX (mały ZUS) lub 05 10 XX (duży ZUS). W tym cele dana osoba musi złożyć w ciągu 7 dni od dnia zakończenia ulgi druki ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA.