Jak liczyć 6 miesięcy ulgi na start? Jakie przepisy będą mieć tutaj zastosowanie? Co płatnik powinien zrobić po okresie 6 miesięcy? Jak wyliczyć e-składkę w miesiącach korzystania z ulgi na start?

AKTUALIZACJA [z dnia 12 kwietnia]
Zgodnie ze stanowiskiem ZUS z dnia 12 kwietnia 2018 r. ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten należy  wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Oznacza to, że ulga na start obowiązuje przez pełnych 6 miesięcy, czyli dokładnie tak jak przy małym ZUS.

Jak liczyć 6 miesięcy ulgi na start?

Przypomnę, że ulga na start jest to rozwiązanie, które zwalnia przedsiębiorcę z opłacania składek społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ulga na start może być stosowane w przypadku, gdy dana osoba:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
 • albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ulga na start ma zastosowanie dla osób, które założą działalność gospodarczą po terminie wejścia w życie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Kluczowy w uldze na start jest okres 6 miesięcy i warto zauważyć, że tutaj nie mamy tak jak przy małym ZUS-ie informacji o pełnych miesiącach. Zatem będzie miał zastosowanie przepis art. 12 § 3. ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa. Mianowicie terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykładowo jeśli przedsiębiorca założy działalność 2 sierpnia 2018 roku i będzie korzystał z ulgi na start, to zwolnienie ze składek będzie go obowiązywało do 2 lutego 2019 włącznie.
Jak liczyć 6 miesięcy ulgi na start

Jak wyliczyć e-składkę w miesiącach korzystania z ulgi na start?

To jak wyliczyć e-składkę w poszczególnych miesiącach korzystania z ulgi na start przedstawię na przykładzie. Załóżmy, że przedsiębiorca założy działalność 10 czerwca 2018 i będzie korzystał z ulgi na start (spełnia wszystkie warunki), opłaca on składki wyłącznie za siebie. Oznacza, to że kwoty e-składki za poszczególne miesiące będą następujące:

 • czerwiec – 319,94 zł (wyłącznie składka zdrowotna),
 • lipiec – 319,94 zł (wyłącznie składka zdrowotna),
 • sierpień – 319,94 zł (wyłącznie składka zdrowotna),
 • wrzesień – 319,94 zł (wyłącznie składka zdrowotna),
 • październik – 319,94 zł (wyłącznie składka zdrowotna),
 • listopad – 319,94 zł (wyłącznie składka zdrowotna),
 • grudzień – mały ZUS (z chorobowym – 454,98 zł, bez chorobowego – 444,52 zł), duży ZUS (z chorobowym – 891,31 zł, bez chorobowego – 847,07zł).

Podsumowując, jeśli działalność zostanie założona 10 czerwca, to przedsiębiorca do 10 grudnia będzie opłacał wyłącznie składkę zdrowotną, natomiast od 11 grudnia będzie miał obowiązek opłacania także składek społecznych.

Co płatnik powinien zrobić po okresie 6 miesięcy?

Po okresie 6 miesięcy przedsiębiorca będzie musiał dokonać przerejestrowania siebie jaki ubezpieczonego w ZUS. Czynność ta pozostanie bez wpływu na innych ubezpieczonych np. osoby współpracujące, zleceniobiorców, czy pracowników.
Dla ustalenia terminów i zakresu obowiązków dokumentacyjnych posłużę się przykładem podanym już powyżej. Mianowicie weźmy pod uwagę przedsiębiorcę, który założył działalność 10 czerwca 2018 i będzie korzystał z ulgi na start (spełnia wszystkie warunki), opłaca on składki wyłącznie za siebie. Dana osoba musi:

 • w terminie 7 dnia od dnia założenia działalności zgłosić siebie do ZUS jako osobę ubezpieczoną na druku ZUS ZZA (jeśli przedsiębiorca wraz z drukiem CEIDG nie złożył zgłoszenia),
 • złożyć za miesiąc czerwiec ZUS DRA do 10.07,
 • złożyć za miesiąc lipiec ZUS DRA do 10.08,
 • dokonać wyrejestrowania siebie jako ubezpieczone w ZUS na druku ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia zmiany, czyli do 17.12,
 • dokonać rejestracji siebie jako ubezpieczonego w ZUS na druku ZUS ZUA w terminie 7 dni od dnia zmiany, czyli do 17.12,
 • złożyć za miesiąc grudzień ZUS DRA do 10.01.2019,
 • złożyć za miesiąc styczeń 2019 ZUS DRA do 10.02.2019 (kolejne ZUS DRA będą się kopiować w ZUS pod warunkiem, że nie będzie zmiany w odniesieniu do miesiąca stycznia).

Za miesiące sierpień – listopad nie ma konieczności składania deklaracji ZUS DRA, kopiują się one w ZUS.

Ulga na start obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku.

Kompendium wiedzy na temat ulgi na start znajduje się tutaj