Czy przerejestrowanie przedsiębiorcy wpływa na innych ubezpieczonych?


22 listopada 2017 1 min. czytania

W określonych sytuacjach przedsiębiorca musi dokonać przerejestrowania siebie, jako ubezpieczonego w ZUS. Pojawia się wówczas pytanie, czy przerejestrowanie przedsiębiorcy wpływa na innych ubezpieczonych?

Przerejestrowanie przedsiębiorcy jako ubezpieczonego

Doskonałym przykładami sytuacji, w których konieczne jest przerejestrowanie przedsiębiorcy jest :

  • zmiana kodu przedsiębiorcy lub
  • gdy prowadził on działalność gospodarczą i miał umowę o pracę na kwotę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, opłacał z działalności tylko ubezpieczenie zdrowotne, a po jakimś czasie umowa zostaje rozwiązania i z tytułu działalności muszą być obowiązkowo ubezpieczenia emerytalne, rentowe  i wypadkowe. 

W takich przypadkach ubezpieczony-przedsiębiorca w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany składa w ZUS druk ZUS ZWUA, a następnie odpowiedni druk zgłoszeniowy czyli ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Czy przerejestrowanie przedsiębiorcy wpływa na innych ubezpieczonych?

Osoba która prowadzi działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników, współpracować ze zleceniobiorcami, mieć zgłoszonego do ubezpieczeń członka rodziny lub opłacać składki za osobę współpracującą i wtedy pojawia się pytanie – czy przerejestrowanie przedsiębiorcy wpływa na tych ubezpieczonych? Otóż w tej sytuacji dochodzi do przerejestrowania ubezpieczonego, nie płatnika zatem nie ma to wpływu na innych ubezpieczonych. Nie przerejestrowuje się w takim przypadku innych ubezpieczonych poza ubezpieczonym-przedsiębiorcom.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu