ZUS ZWUA – formularz do wyrejestrowania z ubezpieczeń


14 sierpnia 2017 3 min. czytania

Do czego służy druk ZUS ZWUA? W jakim terminie należy go złożyć? Jakie dane na nim uzupełnić? Kto ma obowiązek złożyć taki formularz? W jaki sposób dostarczyć taki druk?

ZUS ZWUA – informacje ogólne

Formularz ZUS ZWUA jest drukiem, który służy do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń lub do zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń.

Termin na złożenie tego druku zgłoszeniowego, to 7 dni od dnia zajścia zmiany, która powoduje konieczność wyrejestrowania.

Obowiązek złożenia dokumentu jest po stronie płatnika składek – art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 ZUS ZWUA – wypełnienie

Druk ZUS ZWUA składa się z VII części. W I. części DANE ORGANIZACYJNE zaznaczamy powód złożenia druku, czyli

 • albo wyrejestrowania z ubezpieczeń (pole 01.),
 • albo zgłoszenie korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń (pole 02.).

Pola 03, 04 zostawiamy puste.

zwua 1

W bloku II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK wpisujemy dane płatnika, takie jak :

 • NIP (pole 01.),
 • Numer REGON (pole 02.),
 • PESEL –  o ile został nadany (pole 03.),
 • w polu 04. w zależności od rodzaju dokumentu wpisuje się 1 – w przypadku dowodu osobistego, 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
 • w polu 05 – wpisuje się serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
 • nazwę skróconą (pole 06.)
 • nazwisko i imię (pola 07. 08).

zwua 2

W części III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ wpisujemy następujące dane ubezpieczonego :

 • PESEL (pole 01.),
 • rodzaj dokumentu, seria i numer (pola 03, 04) – wypełniane tylko wtedy, gdy nie ma nr PESEL,
 • nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia (pola 05, 06, 07)

Pole 02. pozostawiamy puste.
zwua 3

W bloku IV. WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ określamy :

 • kod tytułu ubezpieczenia (pole 01.),
 • datę wyrejestrowania z ubezpieczeń (pole 02.),
 • kod przyczyny wyrejestrowania (pole 03.).

zwua 4

W V. części OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK uzupełniamy datę wypełnienia druku (pole 01), płatnik składa swój podpis i przybija pieczątkę (jeśli ją ma) – pola 02, 03. W VI. OŚWIADCZENIE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ ubezpieczony wyrejestrowywany składa swój podpis. Ostatni VII. ADNOTACJE ZUS blok zostaje pusty.

Sposób przekazywania dokumentów

Płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, są zobowiązani zgodnie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej.

Natomiast odnosząc się do art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnicy rozliczający nie więcej niż 5 osób, mogą druki przekazywać w formie dokumentów papierowych. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby przekazywali je do ZUS elektronicznie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu