Co to jest CEIDG? Jak rozszyfrować ten skrót? Co można sprawdzić i jakie czynności można wykonywać za pośrednictwem tej jednostki?

Co to jest CEIDG?

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.  Za pomocą portalu CEIDG można:

 • założyć działalność gospodarczą,
 • zawiesić działalność gospodarczą,
 • wznowić działalność gospodarczą,
 • zamknąć działalność gospodarczą,
 • zmienić dane we wpisie np. dodać kod PKD,
 • ustanowić pełnomocnika do prowadzenie spraw w imieniu przedsiębiorcy,
 • przejrzeć wpisy innych przedsiębiorców podając np. jego nazwisko, czy NIP.

Aby wykonywać czynności odnośnie swojej działalności online, należy założyć konto w systemie CEIDG oraz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym (płatny) lub profil zaufany (darmowy).

Bardzo ważne jest to, że wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii są BEZPŁATNE. Wszelkie pisma, które są przesyłane zazwyczaj do nowych przedsiębiorców, pochodzą od prywatnych firm i dotyczą wpisów do ich baz danych.

Co to jest CEIDG

CEIDG, a CEIDG-1

CEIDG jak już wyżej wspomniałam jest spisem przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne. Natomiast CEIDG-1 jest drukiem, który służy do założenie, zawieszenia, wznowienia lub likwidacji działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Ma też zastosowanie, gdy chcemy dane zawarte we wpisie zaktualizować.

Oprócz samego druku CEIDG-1 obowiązują do niego także załączniki i są to druki:

 • CEIDG-MW – dotyczący wpisania dodatkowego miejsca prowadzenia działalności,
 • CEIDG-RD – wypełniany, gdy przedsiębiorca chce dodać więcej niż 7 kodów PKD,
 • CEIDG-RB – uzupełniany, gdy przedsiębiorca chce dodać drugi rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • CEIDG-SC – wypełniany, gdy przedsiębiorca jest wspólnikiem w więcej niż 1 spółce cywilnej,
 • CEIDG-PN – uzupełniany, gdy przedsiębiorca ustanawia więcej niż 1 pełnomocnika,
 • CEIDG-POPR – formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Aktem prawnym, który zawiera najważniejsze uregulowania odnośnie CEIDG jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.