Tarcza 9.0 znowelizowana. Wybrane branże zwolnione ze składki ZUS za grudzień

W związku z ograniczeniami nałożonymi w grudniu na niektóre branże (m.in. kluby, dyskoteki, usługi rozrywkowe), znowelizowano zapisy o Tarczy 9.0. O zwolnienie z ZUS za grudzień 2021, świadczenie postojowe oraz dofinansowanie pokrycia kosztów mogą ubiegać się kolejne firmy.

Nowelizacja Tarczy 9.0 nowe kody PKD

Rząd przewidział wsparcie przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Tarcza ma obecnie dziewięć odsłon, a warunki ostatniej z nich zostały publikowane w Dzienniku Ustaw 21 grudnia 2021.

Nowa tarcza jest skierowana do branż, które muszą dostosować się do utrudnień związanych z grudniowymi obostrzeniami. Ważne jest to, że firmy te powinny na dzień 31 marca 2021 r. prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną jednym z wymienionych kodów PKD, czyli w jednym z wymienionych obszarów aktywności (jako przeważający rodzaj działalności):

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Przedsiębiorcy z ww. branż mogą ubiegać się o:

Świadczenie postojowe wysokości 2080 zł.

Otrzymają je przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

Dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Jest to jednokrotna dotacja o maksymalnej wysokości do 5000 zł. Udzielać jej będzie starosta. Prawo do skorzystania z tej formy pomocy przysługuje mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcy, jeśli przychód uzyskany w grudniu 2021 roku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 – ponownie – co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 roku

Otrzymać je można przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

Od kiedy można składać wnioski?

Istotne są oczywiście terminy:

  • wniosek o zwolnienie z płacenia ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 roku,
  • o dotację – od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 roku,
  • natomiast wniosek o postojowe – od 17 stycznia 2022 roku i nie jest to ograniczone żadnym terminem granicznym.