Które firmy mogą liczyć na dotacje, postojowe, zwolnienie z ZUS i jak złożyć wniosek?

Na rządowych stronach pojawiło się rozporządzenie dotyczące Tarczy 9.0. Jest 17 nowych kodów PKD oraz rozszerzenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej na kolejne dwa miesiące. Skorzystają m.in. branża sportowa, meblowa oraz salony fryzjerskie.

Podczas konferencji prasowej 1 kwietnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki oraz minister rozwoju Jarosław Gowin zapowiedzieli, że tzw. tarcza branżowa zostanie przedłużona w czasie i rozszerzona o kolejne branże. Możemy więc mówić o dziewiątej już odsłonie tarczy antykryzysowej. Informacja o tym pojawiła się również na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

“Tarcza branżowa będzie wydłużona na kwiecień i rozszerzona o kilkanaście nowych kodów PKD, obejmujących m.in. sklepy budowlane, meblowe, elektroniczne, sportowe i branżę beauty” – czytamy na rządowej stronie.

16 kwietnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie, regulujące warunki jej przyznania przedsiębiorcom.

PKD – ważna zmiana dot. wpisu w CEiDG!

Aby większa ilość przedsiębiorców mogła skorzystać z instrumentów zawartych w Tarczy 9.0, przeważający kod PKD musi być wpisany w CEiDG najpóźniej na dzień 31 marca 2021 r.

To ważna zmiana w porównaniu z poprzednią tarczą, gdzie trzeba było mieć zaktualizowany wpis już na dzień 30 listopada 2020 r.

Kto i od kiedy będzie mógł składać wnioski o pomoc?

Wnioski o pomoc złożyć będzie mógł każdy przedsiębiorca, który na dzień 31 marca 2021 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną odpowiednim kodem PKD oraz wykaże spadek przychodu o przynajmniej 40 proc.

Otwarcie procesu składania wniosków rozpocznie się w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. dla dotacji 5000 zł i dofinansowania na ochronę miejsc pracy oraz od 4 maja 2021 r. na zwolnienie ze składki ZUS oraz świadczenia postojowego.

Nowelizacja rozporządzenia obejmie miesiące marzec i kwiecień. Rząd przeznaczy na to dodatkowe 3 mld zł w marcu, a w kwietniu ok. 7 mld zł. Łącznie, po rozszerzeniu tarczy o nowe branże, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

Dodatkowe kody PKD ujęte w nowelizacji rozporządzenia:

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Tarcza 9.0 – z jakich form wsparcia można skorzystać?

Formy wsparcia, z jakich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy nie zmieniają się. Są to:

 • Dotacja 5000 zł.
 • Świadczenie postojowe z ZUS.
 • Zwolnienie z opłacania składek ZUS.
 • Świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy.

Warunkiem otrzymania pomocy w ramach Tarczy 9.0 będzie wykazanie spadku przychodu o 40 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Istnieje też możliwość porównania aktualnego miesiąca z jednym z dwóch miesięcy poprzedzających wprowadzenie lockdownu – z lutym 2020 r. lub z wrześniem 2020 r. 

Oznacza to, że przedsiębiorca sam decyduje, z jakim wcześniejszym miesiącem porówna miesiąc, w którym będzie składał wniosek, by udowodnić spadek przychodów. WAŻNE: nie możemy jako porównawczego we wniosku wskazywać miesiąca, na który poprzednio została nam udzielona już dotacja w ramach tarczy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 9.0 ponownie wprowadza zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za marzec i kwiecień 2021. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD. Wniosek o zwolnienie dostępny będzie na stronie PUE ZUS pod nazwą RDZ-B7. Składać go będzie można od 4 maja do 30 czerwca 2021 r.

Zwolnienie za grudzień 2020 otrzymamy, jeśli na dzień 31 marca 2021 r. prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie za styczeń 2021 otrzymamy, jeśli na dzień 31 marca 2021 r. prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.

Zwolnienie za luty 2021 otrzymamy, jeśli na dzień 31 marca 2021 r. prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zwolnienie za marzec i kwiecień 2021 otrzymamy, jeśli na dzień 31 marca 2021 r. prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:


49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zwolnienie za kwiecień 2021 otrzymamy, jeśli na dzień 31 marca prowadziliśmy działalność pod przeważającym kodem PKD:


47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Musimy być również zgłoszeni w ZUS jako płatnik na dzień 31 marca 2021 r. Wnioski o zwolnienie w ramach Tarczy 9.0 składać można od 4 maja do 30 czerwca 2021 r.

Dotacja 5000 zł

W ramach Tarczy 9.0 możesz otrzymać również dotację w wysokości 5000 zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 26 kwietnia, a zakończy 31 sierpnia 2021 r. Niektóre branże będę mogły zawnioskować o dotację aż pięciokrotnie – wliczając w to wszystkie otrzymane już wcześniej dotacje.

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności możemy ubiegać się na stronie praca.gov.pl składając wniosek PSZ-DBKDG. Środki przyznawane będą od Starosty, czyli np. z Powiatowego Urzędu Pracy.

Prawo do dotacji będą miały branże opisane następującymi kodami PKD:

Jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.

Trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z.

Czterokrotnie: 91.02.Z.

Pięciokrotnie: 9.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Wnioski o dotację w ramach Tarczy 9.0 składać można od 4 maja do 31 sierpnia 2021 r.

Świadczenie postojowe z ZUS

W ramach Tarczy 9.0 możesz otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł wypłacane z ZUS. O świadczenie możemy ubiegać się, składając wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS. Postojowe możemy otrzymać nawet pięciokrotnie – należy jednak pamiętać, że wliczają się w to wszystkie już wcześniej otrzymane świadczenia postojowe w ramach Tarczy 7.0 i 8.0.

Jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Dwukrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z.

Czterokrotnie: 91.02.Z.

Pięciokrotnie: 49.39.Z,51.10.Z,52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 5 razy. Wnioski możemy składać od 4 maja 2021 r do 3 miesięcy po ustaniu pandemii.

Ochrona miejsc pracy. Dofinansowanie dla pracowników

Tarcza 9.0 daje możliwość wnioskowania o świadczenie na utrzymanie miejsc pracy dla Twoich pracowników. Wysokość świadczenia wynosi 2000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Wniosek VIA-VOMPP dostępne są na stronie praca.gov.pl. Środki przyznawane są z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

O dofinansowanie pracowników można zawnioskować maksymalnie dwa razy i nie mogą to być miesiące, na które złożony był już poprzedni wniosek. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie na styczeń, luty i marzec, wnioskować będzie mógł dopiero o dofinansowanie na kwiecień, maj oraz czerwiec.

Świadczenie dla pracowników otrzymamy, jeśli na dzień 31 marca prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:


47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Wniosek możemy składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Zleć księgowość bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu