Dlaczego podaje się kody PKD? Jak sprawdzić PKD innej firmy?

Aneta Socha-Jaworska

Co to jest PKD? Czy każdego przedsiębiorcy dotyczy PKD? Jakie ma znaczenie PKD? Gdzie wpisuje się PKD? Po dokładne wyjaśnienia, zapraszam do opracowania.

Czym są kody PKD?

PKD to skrót oznaczający Polską Klasyfikacje Działalności. Kod PKD to pięcioznakowy symbol, określający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca w momencie zakładania firmy musi wybrać przynajmniej jeden kod PKD, aby urzędy wiedziały, jakie czynności w jej ramach będzie wykonywał.

Gdzie wpisuje się PKD?

Osoba zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą, w momencie składania papierowego wniosku CEIDG-1 musi wpisać na druku kod lub kody PKD. Na formularzu głównym maksymalnie można podać 7 kodów PKD. Jeśli przedsiębiorca chce podać więcej, musi wpisać je na załączniku CEIDG-RD.

Coraz popularniejszą jest jednak forma zakładania działalności online, wówczas nie trzeba pamiętać o załącznikach, bo system generuje odpowiednie druki automatycznie.

Niezależnie od formy złożenia dokumentów należy pamiętać, że w każdej chwili kody PKD można zaaktualizować  – dodając kolejny kod PKD lub wykreślając któryś z dotychczasowych.

Czy można sprawdzić kody PKD przedsiębiorcy?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdzenie można dokonać na stronie CEIDG w wyszukiwarce.

SZUKASZ KSIĘGOWEGO?

Księgowość bez wychodzenia z domu

  • Bez dojazdów do Księgowego
  • Bez papierowych faktur
  • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Co zrobić jeśli nie umiemy dobrać odpowiedniego kodu PKD?

Można oczywiście dopytać w biurze rachunkowym o to, jaki kod dla danej działalności jest właściwy. Poza tym, dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD. Gdy nie mamy pewności co do kodu PKD, to możemy też zgłosić się do odpowiedniej instytucji, którą jest Urząd Statystyczny w Łodzi. Na wniosek wydawana jest opinia w zakresie tego, jaki kod powinien być zastosowany. Za każdy, określony w decyzji kod, opłata na dzień dzisiejszy wynosi 61,50 zł brutto.

Obecnie obowiązujące kody PKD ustalone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kody PKD są ściśle powiązane z oznaczeniami z klasyfikacji PKWIU.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu