Składka zdrowotna w 2021 – jaka jest jej wysokość? Jaka jest podstawa wymiaru składki?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nieodmiennie wiąże się z koniecznością opłacania obowiązkowych składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych. Choć od tego obowiązku nie da się uciec, możemy przygotować się odpowiednio wcześniej na czekające nas opłaty. Składka zdrowotna jest jedną z najważniejszych kosztów, zaraz obok składki społecznej. Jak prawidłowo wyliczyć składkę zdrowotną w 2021 roku?

Choć obie są niezwykle ważne, wysokość składki zdrowotnej poznajemy nieco później. Warto jednak wiedzieć, jaka opłata czeka nas jako przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna, podobnie jak i składka ZUS, ustalana jest dla przedsiębiorców corocznie i ma stałą miesięczną wartość. Ustalenie wysokości składki zdrowotnej opiera się o konkretne wyliczenia, które tworzone są dla przedsiębiorców oraz współpracujących z nimi osób.

W tym celu wybiera się wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłaszaną przez GUS), jakie za czwarty kwartał roku ubiegłego osiągano w sektorze przedsiębiorstw. Od tej kwoty podejmuje się 75%, co stanowi wymiar najniższej podstawy od której wyliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

Na podstawie czego wylicza się ubezpieczenie zdrowotne?

Wyliczenie opiera się na kwocie uzyskanej w IV kwartale ubiegłego roku. Warto przy tym zaznaczyć, że kwota ta uwzględnia wypłaty z zysku. Podstawa nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy. Istnieje możliwość odliczenia części składki od podatku, a dokładnie 7,75% z podstawy (w 2021 r jest to 328,78 zł). Należy też pamiętać o tym, że jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, składka zdrowotna nie opiera na zasadzie proporcjonalności, np. gdybyśmy rozpoczęli prowadzenie biznesu w połowie miesiąca – nie zmniejszy się. Opłaca się ją w całości za każdy miesiąc, w którym prowadzona była działalność.

Składka zdrowotna 2021 – ile wynosi?

Już 21 stycznia strony GUS-u opublikował informacje przedstawiającą przeciętne wynagrodzenie osiągane w sektorze przedsiębiorstw. Kwota ta wynosiła 5656,51 zł. W związku z tym, że podstawa wynosi minimum 75% tej kwoty, wiemy, że podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla jednoosobowych działalności gospodarczych w 2021 roku wynosi 4242,38 zł. Rok wcześniej było to o ponad 200 zł mniej.

Aby poznać wysokość składki zdrowotnej musimy obliczyć 9% jej wymiaru podstawowego, co oznacza, że dla jednoosobowych działalności gospodarczych składka zdrowotna 2021 wynosi 381,81 zł. Od tej kwoty przysługuje odliczenie od podatku w wysokości 75% wymiaru składki, czyli 328,78 zł.

W związku z tym, że w 2020 roku składka wynosiła 362,34 zł, więc wzrosła o prawie 20 zł, w skali roku na ubezpieczenie zdrowotne 2021 oddajemy o 240 zł więcej.

Jak wygląda rozliczanie składek 2021?

Jeśli prowadzimy jednoosobowe działalności gospodarcze, powinniśmy wiedzieć, ile wynosi składka w danym roku, aby móc całościowo opłacać nie tylko ubezpieczenie zdrowotne, ale również społeczne. Dzięki znajomości tej kwoty przedsiębiorcy mogą złożyć odpowiednie wnioski w ZUS, aby zgłosić opłaty składek. Są to ubezpieczenia obowiązkowe, wymagające regularnych opłat.

Czy każdy musi płacić składkę zdrowotną?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze oznacza konieczność uiszczania składek zdrowotnych. Nie musi tego robić emeryt mający w 2021 roku emeryturę lub rentę niższą niż 2800 złotych oraz prowadzący działalność, która miesięcznie nie przynosi więcej niż 50% najniższej emerytury (czyli 625,44 zł).

Jeśli zarobek jest większy, ale osoba ta opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej, również nie musi opłacać składki zdrowotnej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu