Dobrowolne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Ostatnia rzecz, o jakiej myśli przedsiębiorca, to zapłata wyższych albo dobrowolnych składek do ZUS. Są sytuacje, w których warto rozważyć zarówno podwyższenie podstawy, jak i przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie i podwyższenie składek ZUS

Wydawałoby się, że ZUS przyjmie każdą kwotę – przepisy mówią jednak wyraźnie, kto może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest możliwe po spełnieniu warunku:

 • osoba nie posiada żadnego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia (firma, etat, zlecenie, rodzina) – m.in. małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w placówkach dyplomatycznych, kulturalnych za granicą, osoby sprawujące opiekę nad członkiem rodziny, studenci, osoby na stażu adaptacyjnym
 • mamy zbieg tytułów ubezpieczeń – m.in. w sytuacji prowadzenia firmy i świadczenia pracy nakładczej jednocześnie, emeryci i renciści prowadzący własną działalność gospodarczą.

Przepisy określają także, do jakiej wysokości przedsiębiorcy mogą płacić podwyższone dobrowolne składki ZUS. Podwyższone składki dają prawo m.in. do wyższych świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, emerytury.

Gdy brak tytułu do ubezpieczeń…

Osoby, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu, mogą do nich przystąpić dobrowolnie od początku 2013 roku.

Oznacza to, że jeśli osoba prowadząca do tej pory działalność gospodarczą i będąca niejako z urzędu objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, zamknie firmę i zacznie zarabiać np. na umowę o dzieło (lub pozostanie czasowo na bezrobociu), może się zgłosić do ZUS i przystąpić do opłacania składek dobrowolnie.

… lub gdy tytułów tych jest kilka

Tak samo wygląda sytuacja, gdy osoba  ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia (np. etat i umowy zlecenie).

Wówczas z tytułu umów zleceń liczone jest tylko ubezpieczenie zdrowotne, a składki emerytalne i rentowe są dobrowolne – pod warunkiem, że z etatu otrzymujemy przynajmniej wynagrodzenie minimalne.

W przeciwnej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę zmiany w przepisach, dotyczące oskładkowania zleceń, które pojawiły się na początku 2016 roku.

Zmiany w ozusowaniu zleceń 2016

Złóż wniosek ZUS ZUA i określ wysokość składki

Aby ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie, należy złożyć do ZUS wniosek ZUS ZUA.

Przedsiębiorca, który chce podwyższyć wysokość swoich składek, musi zgłosić do ZUS wybraną przez siebie kwotę podstawy.

Ubezpieczenie zdrowotne właściciela firmy

Podstawa na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz FP, nie może być niższa niż:

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
 • 30% minimalnego wynagrodzenia (w przypadku tzw. nowych przedsiębiorców mających prawo do małego ZUS).

Nie może być też wyższa od przepisowych limitów:

 • podstawa, od której liczymy składki emerytalno-rentowe nie może przekroczyć w 2016 roku 121.650 zł
 • dla chorobowego podstawa nie może przekroczyć miesięcznie 10.137,50 zł. 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoba, która nie podlega obowiązkowym składkom (z tytułu prowadzonej działalności, umowy o pracę, zlecenia, nie zgłoszona do ubezpieczenia przez członka rodziny, itd.) może zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem i opłacać ją dobrowolnie.

W składanym wniosku należy wykazać, że poprzednie źródło będące podstawą do obowiązkowej składki zdrowotnej wygasło.

Opłacanie takiej składki daje prawo do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej.

Nie byłeś ubezpieczony przez dłuższy czas – zapłacisz dodatkowo

Osoba która nie opłacała składek zdrowotnych przez dłuższy czas powinna przygotować się na dodatkowe opłaty.

Ich wysokość zależy od tego, jak długo trwała przerwa.

Ubezpieczenie chorobowe – tylko do określonej kwoty

Przedsiębiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w dowolnym momencie.

Trzeba pamiętać, że o ile można wybrać sobie wysokość składki, o tyle podlega ona ograniczeniu.

Podstawa, od której się ją liczy, nie może być niższa niż:

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
 • 30% minimalnego wynagrodzenia (w przypadku tzw. nowych przedsiębiorców mających prawo do małego ZUS).

Podstawa, od której liczymy składkę nie może też przekroczyć miesięcznie 10.137,50 zł. 

Osoba, która opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku choroby, wypadku i ciąży może liczyć na wsparcie finansowe w postaci:

 • zasiłku chorobowego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest możliwe, jeśli dana osoba opłaca składki emerytalne i rentowe!

ZUS za osobę współpracującą

Chcesz opłacać ZUS w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.