Jak rozliczać koszty eksploatacji mieszkania, jeśli prowadzi się w nim działalność gospodarczą?

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej często staje przed dylematem wybrania miejsca prowadzenia działalności. Na początku prowadzenia działalności bardzo często miejsce zamieszkania staje się miejsce prowadzenia działalności. Czy przedsiębiorca może rozliczać koszty eksploatacji mieszkania wykorzystywanego częściowo do prowadzonej działalności gospodarczej?

Mieszkanie siedzibą firmy

Zgodnie z definicją kosztu uzyskania przychodu zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatek może stanowić KUP, jeżeli:

  • jego poniesienie ma związek z osiągniętym przychodem, źródłem przychodu lub został poniesiony w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu;
  • nie został wymieniony w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu (art. 23 ustawy o PIT);
  • został prawidłowo udokumentowany.

Katalog wydatków nie stanowiących KUP określony w art. 23 nie wyklucza możliwości rozliczania kosztów eksploatacji mieszkania w działalności gospodarczej. Oznacza to, że koszty eksploatacji mieszkania, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Przy czym należy pamiętać, że aby wydatek mógł stanowić KUP nie może mieć znamion kosztu prywatnego.

koszty eksploatacji mieszkania

Mieszkanie prywatne czy miejsce prowadzenia działalności

Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć wydatek do KUP, nie może on mieć znamion kosztu prywatnego. Trudno zakwestionować, że mieszkanie będące miejscem zamieszkania oraz siedzibą działalności nie ma znamiona prywatnego. W przypadku wykorzystywania części mieszkania, urzędy stały na stanowisko, że przedsiębiorca może rozliczać część kosztów związanych z eksploatacją mieszkania jedynie w przypadku wydzielenia odrębnego pomieszczenia. Dla wielu przedsiębiorców, którzy do prowadzenia działalności potrzebują „jedynie biurka, krzesła i komputera” takie orzecznictwo było krzywdzące. Dlatego od grudnia 2017 fiskus zmienił stanowisko w zakresie obowiązku wydzielenia odrębnego pomieszczenia.

Aktualnie fiskus utrzymuje stanowisko, że nie ma potrzeby wydzielania osobnego pokoju w lokalu, aby przedsiębiorca mógł rozliczać koszty eksploatacji mieszkania.

Jakie koszty i w jakiej wysokości można rozliczyć koszty eksploatacji mieszkania?

Racjonalnym sposobem ujmowania kosztów jest określenie w jakiej części wykorzystujemy mieszkanie dla celów działalności. Następnie przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów wydatki związane z eksploatacją tego mieszkania według obliczonej proporcji. W danej proporcji do KUP można zaliczyć:

  • odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania;
  • opłaty za media;
  • opłaty za utrzymanie i konserwację nieruchomości (czynsz);
  • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej mieszkania wraz z miejscem postojowym, powiększonej o wydatki na wykończenie mieszkania,