Czy chirurg plastyczny może być zwolniony z VAT? Czy kasa fiskalna jest obowiązkowa dla chirurgów plastyków?

Jaką formę opodatkowania może wybrać chirurg plastyczny, który planuje założyć działalność gospodarczą? Kiedy konieczna będzie rejestracja do podatku VAT? Czy osiągnięty przychód należy ewidencjonować na kasie fiskalnej? Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższego artykułu!

Chirurg plastyczny – rozliczenie podatku dochodowego

Lekarz chirurg plastyczny ma do wyboru aż cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Są to zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Decydując się na rozliczanie na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym przedsiębiorca ma możliwość pomniejszenia swojego przychodu o poniesione koszty. Dodatkowo wybierając rozliczenie na zasadach ogólnych możliwe jest skorzystanie z wielu ulg oraz odliczeń w zeznaniu rocznym. W przypadku zasad ogólnych podatek płacimy w wysokości 18% osiągniętego dochodu lub 32% w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł. Decydując się na rozliczenie podatkiem liniowym płacimy stałą stawkę podatku w wysokości 19% osiągniętego dochodu.

Chirurg plastyczny może również skorzystać z rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że wykonuje on wolny zawód (stawka ryczałtu wynosi wówczas 20%). Oznacza to, że usługi muszą być wykonywane na rzecz pacjentów w prywatnym gabinecie. W sytuacji, gdy usługi świadczone są np. w szpitalu to osoba taka nie będzie mogła skorzystać z rozliczenia na zasadzie ryczałtu. Ta forma rozliczenia możliwa jest tylko dla lekarzy, lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, położnych oraz pielęgniarek.

Ostatnią możliwą już formą opodatkowania jest karta podatkowa, która dostępna jest również dla lekarza wykonującego wolny zawód. W tym przypadku wysokość podatku ustalana jest indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego, a jej wielkość nie może przekroczyć kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

chirurg plastyczny

Rejestracja do VAT – kiedy jest konieczna?

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Rozpatrzmy to na przykładzie zawodu chirurga plastycznego.

W sytuacji, gdy wykonywane przez lekarza operacje plastyczne mają charakter estetyczny (np. likwidacja zmarszczek) i nie ma to znaczącego wpływu na zdrowie pacjenta, to wykonywane usługi nie mogą podlegać zwolnieniu z VAT – konieczne w takiej sytuacji będzie zgłoszenie się do VAT i opodatkowanie całej transakcji.

Jeżeli jednak zabieg ma na celu przywrócenie i poprawę stanu zdrowia (np. przeprowadzenie rekonstrukcji u ofiary wypadku), to wtedy zachowany mamy cel poprawy stanu zdrowia i możemy tutaj zastosować zwolnienie z VAT.

Co z kasą fiskalną?

Lekarz chirurg plastyczny świadczący usługi w swoim gabinecie zobligowany jest do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej przychodów z tytułu świadczenia usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności.

Możliwe jest jednak skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku usług świadczonych za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, jeśli:

  • lekarz otrzymuje w całości zapłatę za wykonywane czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  • lekarz prowadzi ewidencję, na podstawie której można jednoznacznie powiązać wpłatę z wykonaną usługą;
  • świadczenie usługi ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków (np. porady online lekarza).

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, jeśli spełnione są wszystkie trzy powyższe warunki. Niespełnienie jednego z powyższych punktów, np przyjmowanie pacjentów w gabinecie wyklucza przedsiębiorcę z możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Zgłoszenie do ZUS

Lekarz chirurg plastyczny, który zdecyduje się na rozpoczęcie działalności po 30 kwietnia 2018 roku może skorzystać z ulgi na start. Ulga ta zwalnia podatnika z opłacania składek społecznych ZUS przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Podatnik opłaca wówczas tylko składkę zdrowotną. Ulga na start jest dobrowolna, przedsiębiorca może z niej skorzystać lub nie. W przypadku rezygnacji podatnik dokonuje zgłoszenia do składek społecznych i zdrowotnych na formularzu ZUS ZUA.

Po okresie 6 miesięcy ulgi na start przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z preferencyjnego ZUS-u, który przysługuje podatnikowi przez okres 24 miesięcy, licząc od momentu rozpoczęcia działalności lub skorzystania z ulgi na start.

Tutaj zebraliśmy wszystkie ważne informacje o uldze na start

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.