Polski Ład i wykup samochodu z leasingu. Czy można skrócić leasing i wykupić samochód na starych zasadach?

Piotr Juszczyk

Pojawia się coraz więcej pytań o leasing w Polskim Ładzie. Czy opłaca się go skrócić i wykupić samochód już teraz? Na jakich zasadach będzie taki wykup opodatkowany? Czy sprzedać go będą mogli dopiero po 6 miesiącach, czy po 6 latach?

Nowy Polski Ład niesie za sobą szereg zmian. Jedną z nich jest również ta w leasingach. Przedsiębiorcy często korzystają z nich. Jest to jedna z form finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej leasingowanym przedmiotem jest oczywiście samochód. 

Wykup z leasingu – jak jest dzisiaj

Jeżeli przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingów operacyjnych, ostatnią ratę wykupią do majątku prywatnego, to  w dzisiejszym stanie prawnym mogą sprzedać wykupiony przedmiot po 6 miesiącach od miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie prawa do własności, mnie płacąc od tego podatku (PIT oraz VAT). 

Polski Ład znosi wykup prywatny – przedmiot zawsze należeć będzie do firmy

Ma to się zmienić już od 1 stycznia 2022 r. Wykupiony przedmiot będzie bowiem zawsze stanowił majątek firmy, a to spowoduje, że przedsiębiorcy, aby nie zapłacić podatku, będą musieli poczekać aż 6 lat (licząc 5 lat od następnego roku, po roku, w którym wykupią leasingowany sprzęt – np. pojazd). Stanie się ona po prostu majątkiem firmy, która wcześniej opłacała raty leasingu. 

Z czym się wiąże skrócenie leasingu i wcześniejszy wykup?

Przedsiębiorcy zastanawiają się więc, czy w obecnej sytuacji lepszym rozwiązaniem nie będzie skrócenie leasingu i wykup samochód jeszcze w tym roku. Firmy leasingowe mają oczywiście możliwość skrócenia okresu leasingowania. Niezbędny w tym zakresie jest aneks do umowy. Pamiętajmy również, że niesie to ze sobą koszty – np. większą ratę leasingu lub inne koszty przewidziane w umowie za wcześniejszą spłatę. Dodatkowo leasing nie może być krótszy niż okres amortyzacji przewidziany dla przedmiotu leasingu.

Czy samochód wykupiony w 2021 roku dotkną zmiany w Polskim Ładzie?

Zapewne wielu przedsiębiorców zdecyduje się na skrócenie leasingu i wykup samochodu do 31 grudnia 2021 r., jeśli jego okres leasingowania kończy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Spowoduje to, że przedsiębiorcy dalej będą mogli rozliczać ten konkretny przedmiot leasingu na zasadach obowiązujących w bieżącym roku (w roku wykupu). Wykup nastąpi bowiem do majątku prywatnego, a tym samym podatnicy zachowają prawo do nieopodatkowanej sprzedaży już po 6 miesiącach. 

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., a w związku z tym wszystkie przedmioty, które zostaną wykupione od 1 stycznia przyszłego roku będą opodatkowane na nowych zasadach

Nowy Polski Ład może zmniejszyć atrakcyjność lub opłacalność leasingu.