Który leasing jest lepszy? W tym opracowaniu chciałabym przedstawić cechy charakterystyczne leasingu finansowego i operacyjnego.  Ponadto przedstawię dwa przykłady kosztów i sposób ich księgowania z uwzględnieniem każdego z rozwiązań.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Często przedsiębiorcy wybierają leasing, jako formę finansowania zakupów do działalności gospodarczej. Czym charakteryzuje się każda z opcji?

Zacznijmy od leasingu operacyjnego. Cechami charakterystycznymi leasingu operacyjnego jest to, że:

 • mamy dwie strony umowy – korzystającego (leasingobiorcę – przedsiębiorcę) i najmującego (leasingodawcę),
 • korzystający (leasingobiorca) nie jest właścicielem przedmiotu leasingu, tylko go użytkuje,
 • amortyzacja jest po stronie finansującego (leasingodawcy),
 • korzystający w kosztach księguje raty leasingowe bez ograniczeń kwotowych,
 • po zakończeniu umowy jest możliwość wykupu,
 • jeśli stronami umowy są dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą, to umowa musi być zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
 • suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o podatek VAT, ma odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego, będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu,
 • można go porównać do umowy najmu.

Natomiast jeśli chodzi o leasing finansowy, to istotne jest to, że:

 • mamy dwie strony umowy,
 • amortyzacja jest po stronie korzystającego,
 • odsetki stanowią koszt w dacie ich poniesienia,
 • obowiązuje limit amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych do równowartości 30000 EUR oraz w przypadku pozostałych samochodów osobowych do 20000 EUR,
 • nie ma wykupu, po zakończeniu umowy, ŚT przechodzi na własność korzystającego,
 • umowa musi być zawarta na czas oznaczony,
 • suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego,
 • jest podobny do kredytu.

Który leasing jest lepszy

Który leasing jest lepszy?

Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Ogólnie wszystko zależy od warunków umowy oraz tego, co jest przedmiotem leasingu. Przedstawię poniżej dwa przykłady, które to potwierdzają.

Przykład 1 – Przedsiębiorca chce nabyć laptopa i sfinansować zakup z leasingu. Który leasing jest lepszy w tej sytuacji? Jak będzie wyglądać księgowanie?

Umowa leasingu operacyjnego w tej sytuacji może być zawarta na 24 miesiące. Leasingodawca określił miesięczną ratę w wysokości 600 zł netto + 138 zł VAT. Na co zwrócić uwagę przy tym rozwiązaniu?

 • umowa z punktu widzenia podatkowego jest umową leasingu operacyjnego bo jest na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji – stawka amortyzacji komputera to 30%, czyli amortyzacja prze 40 miesięcy, zaś 40% normatywnego czasu to 40% z 40 czyli 16 – to minimalny okres umowy, aby była ona rozliczana na zasadzie leasingu operacyjnego,
 • przedsiębiorca nie wprowadza laptopa do ewidencji środków trwałych,
 • jeśli umowa to przewiduje, to po zakończeniu leasingu laptop będzie można wykupić za ustaloną wartość,
 • czynny podatnik VAT odlicza 138 zł VAT-u i księguje bezpośrednio do kosztów 600 zł raty,
 • czynny podatnik VAT, dzięki leasingowi pomniejszy zaliczki na podatek dochodowy o 18% * 600 = 108 zł przy zasadach ogólnych lub o 19% * 600 = 114 zł przy podatku liniowym,
 • w całym okresie leasingu czynny podatnik VAT odliczy 138 * 24 = 3312 zł VAT-u oraz pomniejszy zaliczki o kwotę 108 * 24 = 2592 zł lub 114 * 24 = 2736 zł,
 • całkowita ulga na podatkach wyniesie 5904 zł przy zasadach ogólnych oraz 6048 zł przy podatku liniowym,
 • podatnik zwolniony z VAT księguje bezpośrednio do kosztów 738 zł raty,
 • podatnik zwolniony z VAT, dzięki leasingowi pomniejszy zaliczki na podatek dochodowy o 18% * 738 = 133 zł przy zasadach ogólnych lub 19% * 738 = 140 zł przy podatku liniowym
 • całkowita ulga na podatkach podatnik zwolnionego wyniesie 3192 zł przy zasadach ogólnych oraz 3360 zł przy podatku liniowych.

Umowa leasingu finansowego została zawarta na okres 24 miesięcy. Laptop może zostać zakupiony za kwotę 12000 zł netto + 2760 zł VAT. Dodatkowo przez okres leasingu naliczane są odsetki w wysokości 40 zł. Jak to należy zaksięgować i o czym pamiętać?

 • przedsiębiorca wprowadza laptopa do ewidencji środków trwałych,
 • czynny podatnik VAT odlicza 2760 zł VAT-u i amortyzuje laptopa od wartości 12 000 zł,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji i wówczas jednorazowo pomniejszą zaliczkę na podatek o 18% * 12000 zł = 2160 zł przy zasadach ogólnych lub 19% * 12000 zł = 2280 przy podatku liniowym,
 • podatnik zwolniony z VAT, przy zastosowaniu jednorazowej amortyzacji oszczędzi na podatku 18% * 14760 zł = 2657 zł przy zasadach ogólnych lub 19% * 14760 zł = 2804 przy podatku liniowym,
 • należy też pamiętać o odsetka – miesięcznie odliczymy od PIT 18% * 40 = 7 zł
 • całkowita ulga na podatkach czynnego podatnik VAT wyniesie 5088 zł (2760+2160+7*24) przy zasadach ogólnych oraz 5208 zł (2760+2280+7*24) przy podatku liniowym,
 • całkowita ulga na podatkach podatnik zwolnionego wyniesie 2825 zł przy zasadach ogólnych oraz 2972 zł przy podatku liniowych.

Porównanie ofert – leasing operacyjny kontra leasing finansowy

Jeśli chodzi o całościową korzyść finansową, to dla podatnika (zarówno czynnego, jak i zwolnionego) lepszym rozwiązaniem jest leasing operacyjny. Natomiast jeśli podatnikowi zależy na obniżeniu podatku na bieżąco, w danym okresie to wówczas lepiej zastosować leasing finansowy.

Leasing operacyjnyLeasing finansowy
zasady ogólnepodatek liniowyzasady ogólnepodatek liniowy
podatnik VAT czynny5904 zł6048 zł5088 zł5208 zł
podatnik VAT zwolniony3192 zł3360 zł2825 zł2972 zł

Przykład 2 – Przedsiębiorca chce dokonać zakupu samochodu osobowego za kwotę 120000 zł netto. Wydatek ma zostać sfinansowany z leasingu. Które rozwiązanie i dlaczego będzie korzystniejsze?

 • przy leasingu operacyjnym rozliczone zostaną wszystkie faktury za raty leasingową, nie mamy tutaj żadnego limitu kwotowego,
 • przy leasingu finansowym mamy ograniczenie – mianowicie nie stanowią kosztu odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia elektrycznego pojazdu osobowego powyżej kwoty 30000 EUR oraz 20000 EUR w przypadku pozostałych samochodów osobowych (przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania),
 • w przypadku gdy wartość samochodu przekracza powyższe kwoty przeliczone na PLN bardziej opłacalny pod względem finansowym jest leasing operacyjny, gdyż cały koszt pojazdu zostanie rozliczony w kosztach,
 • przy leasingu finansowym przedsiębiorca amortyzuje przedmiot leasingu, a w przypadku pojazdu osobowego nie można zastosować jednorazowej amortyzacji.