Leasing w Polskim Ładzie: każdy wykup prywatny po 31 grudnia 2021 r. na nowych zasadach podatkowych

Zmiany w zasadach wykupu prywatnego leasingowanych przedmiotów dotyczą nie tylko samochodów. Ustawa podatkowa obejmie wszystkie środki trwałe: komputery, aparaty, sprzęt itp. Po 31 grudnia 2021 r. będzie trzeba uiścić podatek od wykupu prywatnego wg nowych zasad. Nawet jeśli leasing realizowany był wcześniej, a rata wykupu wypada w styczniu 2022 r.

Projekt Polskiego Ładu niesie za sobą szereg niekorzystnych przepisów. Jednym z nich jest ograniczenie możliwości wykupu do majątku prywatnego przedmiotu, który był użytkowany w działalności gospodarczej w ramach leasingu.

Zmiany wykupu prywatnego dotyczą nie tylko samochodów

Jeśli przedsiębiorca zawarł umowę z instytucją finansową i użytkował na podstawie leasingu operacyjnego dany przedmiot np. samochód, komputer, aparat lub inną rzecz, to w obecnym stanie prawnym ostatnią ratę mógł potraktować jako wykup do majątku prywatnego. Powodowało to, że przedsiębiorca wykupując taki przedmiot do majątku prywatnego, mógł po 6 miesiącach (licząc po miesiącu, w którym nastąpił wykup) dokonać jego sprzedaży i w takim przypadku nie zapłacić podatku. 

Wyższe podatki dla wykupujących prywatnie leasingowany przedmiot

Zmiany, które wejdą od 1 stycznia 2022 r. spowodują, że przedsiębiorca nawet jeżeli wykupi dany przedmiot do majątku prywatnego – czyli nie wprowadzi go do działalności gospodarczej, a ostatnia rata przeniesie prawa do przedmiotu na osobę prywatną i ustanowi go właścicielem przedmiotu – to pozbywając się go w ciągu 5 lat (licząc po roku, w którym nastąpił wykup), będzie musiał zapłacić podatek (PIT).

Podatek będzie natomiast liczony inaczej niż dzisiaj: nie od wartości raty wykupu (ostatniej raty), ale od realnej wartości rynkowej przedmiotu w momencie wykupu.

Polski Ład wpłynie na trwające już umowy leasingowe

Zmiany będą obowiązywały na wszystkie przedmioty wykupione do majątku prywatnego od 1 stycznia 2022 r. czyli od leasingów, które już teraz trwają, a będą kończyły się po 31 grudnia 2021 r.