Spółka komandytowo-akcyjna od 2023 roku zapłaci ZUS. Co mają zrobić przedsiębiorcy?

Korzystna jeszcze na początku 2022 roku spółka komandytowo-akcyjna odchodzi do przeszłości. Już od 2023 roku komplementariusz w SKA poniesie wyższe koszty prowadzenia działalności.

Spółka komandytowo-akcyjna przestanie być opłacalna?

Po wejściu w życie pierwszych przepisów Polskiego Ładu założenie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) bądź przekształcenie firmy w ten typ działalności znacznie zyskało na atrakcyjności. W SKA można było uniknąć zarówno płatności składek za rzecz ZUS, jak również podwójnego opodatkowania spółki.

Takie rozwiązanie przekładało się na kilka tysięcy złotych oszczędności na samej składce zdrowotnej względem spółek komandytowych. W tych ostatnich bowiem składka obliczana jest od podstawy równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu. 

Ponadto komplementariusze SKA, czyli wspólnicy odpowiedzialni za zobowiązania spółki całym majątkiem, mogli pomniejszyć podatek od zysku spółki o wartość podatku CIT. Dzięki temu dochody komplementariuszy były opodatkowane jednokrotnie.

Doradcy podatkowi apelowali jednak, że wypłaty zysku w ciągu roku mogą prowadzić do sporów z Urzędami Skarbowymi. Dlaczego? Według większości orzeczeń US wypłaty na rzecz komplementariuszy przed zakończeniem roku obrotowego powinny podlegać opodatkowaniu PIT. Ewentualne zmniejszenie o zapłacony przez spółkę CIT powinno nastąpić dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Spółka komandytowo-akcyjna – będzie wzrost kosztów

Ministerstwo Finansów uznało sytuację podatkową spółek komandytowo-akcyjnych za lukę w systemie podatkowym. Tym samym zapadła decyzja o uszczelnieniu systemu i wycofaniu się z korzystnych dla komplementariuszy przepisów.

Eksperci podatkowi ostrzegali przed takim finałem zasad Polskiego Ładu. Mówili o ryzyku, które niesie za sobą decyzja o założeniu SKA bądź przekształcania sprawnie działającej firmy w ten typ działalności. Zapisy te od początku wydawały się bowiem zbyt korzystne.

Jakie podatki zapłacą prowadzący spółki komandytowo – akcyjne?

Od 1 stycznia 2023 roku komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej staną się osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Będzie to równoznaczne z obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ten sposób spółka komandytowo-akcyjna i spółka komandytowa staną się sobie równe pod względem zasad opodatkowania oraz płaconych składek.

Można więc przypuszczać, że prowadzenie działalności w formie SKA znów przestanie być atrakcyjne. Dlaczego? Przedsiębiorca utraci korzyści, a pozostanie z bardziej skomplikowaną, sformalizowaną i kosztowną formą prowadzenia działalności. A spółka komandytowo-akcyjna przypuszczalnie stanie się mniej opłacalna niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytowa.