Wynagrodzenie wspólnika w spółce z o.o. Najkorzystniejsze rozwiązania

Wynagrodzenie wspólników w spółce z o.o. nie jest tak proste, jak w przypadku wynagrodzeń w jednoosobowej działalności gospodarczej. Środki wypracowane w spółce stanowią majątek spółki, a dla każdej wypłaty wynagrodzenia musi istnieć podstawa prawna. Dodatkowo wypłata pieniędzy wiąże się z podwójnym opodatkowaniem przychodów. Jak zatem, będąc jednym ze wspólników, najkorzystniej wypłacić wynagrodzenie?

Wynagrodzenie w spółce – formy i opodatkowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma odrębną osobowość prawną. Problem podwójnego opodatkowania wynika zatem z tego, że osiągając dochód, spółka zobowiązana jest do odprowadzenia podatku. Wypłacając środki (do samej wypłaty może dojść tylko, jeśli mamy do tego prawne podstawy), opłacamy więc podatek po raz pierwszy z samej spółki, a następnie po raz drugi – podatek uiszczają wspólnicy.

Dla porównania – osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze płacą podatek tylko raz. Środki wpływają na ich konto i mogą nimi dowolnie dysponować.

Z drugiej strony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środki firmowe są oddzielone od prywatnych, co znacznie zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem firmy. Taki podział daje poczucie bezpieczeństwa. Jakie zatem mamy formy wypłat w spółce? Wypłacać pieniądze w spółce z o.o. można na kilka sposobów.

Dywidenda jako wynagrodzenie w spółce

Jednym z rozwiązań jest wypłata wynagrodzenia wspólnika z tytułu dywidendy. Dywidenda to udział w zysku, który może otrzymać wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub posiadacz akcji w spółce akcyjnej. Prawo do dywidendy mają wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku.

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie spółki decydują się na wypłatę dywidendy. Dywidenda uzależniona jest od wypracowanego zysku. To oznacza, że gdy spółka będzie na minusie, to wspólnicy najpewniej nie otrzymają dywidendy. Ponadto niektóre spółki cały wypracowany zysk przeznaczają na pokrycie wcześniejszych strat lub dalszy rozwój. Decyzja ta należy do jej władz. Jest to specyficzna forma wypłaty, bo dywidenda najczęściej jest wypłacana tylko raz w roku.

Jeśli dojdzie do wypłaty dywidendy, spółka zapłaci podatek dochodowy. Następnie obowiązek zapłaty 19 proc. podatku dochodowego ponownie będą mieli wspólnicy. Podatek dochodowy po stronie spółki może wynosić 19 proc. lub 9 proc. Zależy to od wielu czynników. Tak czy inaczej podwójne 19 proc. lub 9 proc. i 19 proc. może w sumie dać naprawdę wysoką kwotę.

Wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu (funkcyjne)

W tej sytuacji środki wypłacane są na podstawie uchwały powołującej członka zarządu lub prezesa do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem. Taka wypłata jest opodatkowana na zasadach ogólnych i stanowi koszt w spółce. Dla członka zarządu wypłata opodatkowana jest skalą podatkową.

Co istotne, wynagrodzenie wypłacone w ten sposób nie obliguje prezesa czy członka zarządu do odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS-u. Od 1 stycznia 2022 roku nie obowiązuje zwolnienie z obowiązku zapłaty 9 proc. składki zdrowotnej.

Umowa B2B z członkiem zarządu spółki – faktura

Często stosowanym przez członków zarządu rozwiązaniem w kwestii wypłacania wynagrodzenia ze spółki jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzi firmę i świadczy dla spółki konkretne usługi. Następnie za wykonaną pracę wystawia fakturę.

Taka forma wypłaty jest kosztem dla spółki, a sam przedsiębiorca odprowadza podatek zgodnie z przyjętą przez siebie formą opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu może zostać zatrudniony także na etat. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę rozlicza się na takich samych zasadach jak każdą inną umowa o pracę i opodatkowaną na zasadach ogólnych. W takim przypadku odprowadzamy wszystkie składki do ZUS-u. Jednocześnie oznacza to, że takie wynagrodzenie stanowi koszt w spółce.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów darmową konsultację z ekspertem

  Umowa zlecenie w spółce

  Jednym z rozwiązań jest zawarcie umowy zlecenia. Będzie to dobre rozwiązanie dla osób, które mają opłacane ubezpieczenia z innego tytułu. Dotyczy to osób studiujących oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w innej firmie.

  W przypadku istniejących już podstaw do ubezpieczeń, członek zarządu opłaca jedynie składkę zdrowotną. Opłacanie składki emerytalnej i rentowej jest jego dobrowolną decyzją.

  Zawarcie ze spółką z o.o. umowy o dzieło

  Istnieje także opcja zawarcia z własną spółką z o.o. umowy o dzieło. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W tej sytuacji można bowiem zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodu. A więc podatek zostanie naliczony tylko od połowy wynagrodzenia.

  By móc rozliczyć się w ten sposób, trzeba jednak spełnić konkretne warunki. Po pierwsze, umowa musi dotyczyć powstania dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, np. strony internetowej, grafiki, czy programu komputerowego. Po drugie, jako wykonawca dzieła musimy przenieść prawa autorskie na spółkę. Dodatkowo – w przypadku wypłaty dla prezesa – wynagrodzenie za dzieło nie może pokrywać się z jego zakresem obowiązków.

  Zarówno wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o dzieło, jak i umowy zlecenie stanowi koszt podatkowy w spółce.

  Wynajem nieruchomości dla spółki

  Jeśli jesteśmy właścicielami nieruchomości, która może być przydatna spółce, możemy ją spółce wynająć i z tego tytułu regularnie otrzymywać wynagrodzenie. Forma ta jest również dobrym sposobem na zabezpieczenie majątku. Nie wnosimy jej do spółki, a więc nie ryzykujemy odpowiedzialności tej części wniesionego majątku. Co ważne, nie mówimy tu tylko o nieruchomościach budowlanych, ale także o samochodach, maszynach czy urządzeniach.

  Wynagrodzenie z tytułu wyjazdów służbowych

  Jeśli wyjeżdżamy w podróż służbową, naturalne jest, że mamy prawo do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Środki wydane na szkolenia, delegacje czy podróże służbowe stanowią koszt dla spółki. Z tytułu podróży służbowych przysługują także diety i to nawet jeśli nie jesteśmy pracownikami spółki, a powołanymi przez spółkę członkami zarządu.

  Załóż Spółkę z inFaktem

  Zamów darmową konsultację z ekspertem


   Dziennikarka, autorka tekstów o tematyce z zakresu: podatków, prawa pracy, biznesu i fintechu. Specjalistka ds. promocji, copywriterka, social media manager. Ponadto filmoznawczyni, koordynatorka projektów związanych z kulturą. Prywatnie entuzjastka kina i seriali.