Czy członek zarządu spółki może skorzystać z ulgi dla młodych?

Radosław Piekalski

W polskim systemie podatkowym od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje tzw. ulga dla młodych, na podstawie której wynagrodzenia mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Jeśli pełnisz funkcję członka zarządu w spółce kapitałowej, a Twoje wynagrodzenie zostanie odpowiednio ustanowione, możesz skorzystać z ulgi dla młodych. 

Na czym polega to zwolnienie?

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów:

  • ze stosunku pracy,
  • z tytułu umów zlecenia,
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
  • z zasiłków macierzyńskich.

Ulga obejmuje wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która nie ukończyła 26 roku życia i wartość wynagrodzeń nie przekroczyła w trakcie roku 85 528 zł.

box-icon

Przykład

24-letni Kamil, student, pracuje na podstawie umowy zlecenie w kancelarii prawnej jako asystent przez cały rok podatkowy. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4 000 zł, a jego roczne wynagrodzenia wynosi 48 000 zł. Wynagrodzenia Kamila w całości będzie korzystało z ulgi dla młodych, w praktyce nie zapłaci on podatku dochodowego od otrzymanego wynagrodzenia.

Ustanowienie wynagrodzenia członka zarządu a prawo do ulgi dla młodych

Będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, możesz działać na rzecz spółki nieodpłatnie, możesz również otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Istnieje kilka możliwości prawnych wykonywania funkcji zarządczych w spółce, a sposób ustanowienia wynagrodzenia wpływa na możliwość skorzystania z ulgi dla młodych.

Ulga dla młodych a umowa o pracę w spółce

Jako członek zarządu możesz ze spółką zawrzeć umowę o pracę. Ten rodzaj zatrudnienia wiąże się z wymogami pochodzącymi z prawa pracy, co powoduje, że ta forma zatrudnienia jest mało elastyczna. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a  ustawy o PIT, wynagrodzenie członka zarządu otrzymane w ramach umowy o pracę korzysta z ulgi dla młodych do limitu 85 528 zł w trakcie roku podatkowego. Ten rodzaj wynagrodzenia jest również w pełni oskładkowany.

Ulga dla młodych a umowa zlecenie w spółce

Jeśli wchodzisz w skład zarządu spółki, możesz z nią zawrzeć umowę zlecenie. Umowa zlecenie obejmująca czynności zarządcze jest inaczej traktowana niż tradycyjna umowa zlecenie. Twoje wynagrodzenie z tego typu umowy nie może skorzystać z ulgi dla młodych. Natomiast jeśli jesteś uczniem gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych lub studentem do ukończenia 26 roku życia, to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie podlega oskładkowaniu składkami ZUS oraz NFZ.

Ulga dla młodych a kontrakt menedżerski

Będąc członkiem zarządu, możesz nawiązać współpracę ze spółką w ramach kontraktu menedżerskiego. Na podstawie tego rodzaju umowy, zobowiązujesz się do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. Otrzymując wynagrodzenie w ramach kontraktu menedżerskiego, nie możesz skorzystać z ulgi dla młodych. Dodatkowo umowa ta jest oskładkowana na takich samych zasadach jak umowa zlecenie, zatem podlega składkom ZUS oraz NFZ.

Ulga dla młodych a akt powołania

Pełniąc funkcję członka zarządu, możesz otrzymać wynagrodzenie na podstawie aktu powołania. W tym przypadku nie zostaje zawarta umowa między spółką a członkiem zarządu. Wynagrodzenie uzyskane na podstawie aktu powołania nie może korzystać z ulgi dla młodych, ponieważ nie znajduje się ono w zamkniętym katalogu zwolnienia. Od wynagrodzenia z aktu powołania należy opłacić składkę do NFZ w wysokości 9%.

Czynności zarządcze – umowa zlecenie traktowana jak kontrakt menedżerski 

Jak wskazałem wyżej, członek zarządu ma do dyspozycji kilka możliwości do ustanowienia wynagrodzenia. Przy stosowaniu ulgi dla młodych pojawiła się wątpliwość, jak podatkowo traktować umowę zlecenie obejmującą obowiązki związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Regulacja zawarta w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT traktuje równorzędnie wynagrodzenia uzyskiwane na podstawie kontraktu menedżerskiego, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, aktu powołania oraz umów o podobnym charakterze.

W konsekwencji, jeśli jesteś zleceniobiorcą (członkiem zarządu), a Twoje obowiązki obejmują działania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, to otrzymane wynagrodzenie należy traktować jako przychód z kontraktu menedżerskiego, co wyklucza możliwość skorzystania z ulgi dla młodych. 

Stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2022 r. Dyrektora KIS nr 0114-KDIP3-2.4011.94.2022.2.JM.

box-icon

Przykład

Członek zarządu spółki kapitałowej mający 25 lat, zawarł umowę zlecenie ze spółką, której obowiązki obejmują działania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. W tym przypadku, wynagrodzenie członka zarządu nie może zostać objęte ulgą dla młodych.

Członek zarządu, który nie zarządza w ramach umowy

Czy jako członek zarządu możesz zawrzeć umowę zlecenie, w której Twoje obowiązki nie będą obejmować zarządzania przedsiębiorstwem? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2019 r.  Dyrektora KIS nr 0114-KDIP3-1.4011.451.2019.4.LZ. Dyrektor KIS wskazał, że jeśli umowa zlecenie nie będzie miała charakteru umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub podobnego, a będzie dotyczyć usług związanych z działalnością spółki, to możesz skorzystać z ulgi dla młodych.

Członek zarządu spółki a ulga dla młodych. Podsumowanie

Jesteś członkiem zarządu spółki i chcesz skorzystać ze zwolnienia dla młodych? Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie dla Ciebie zawarcie umowy o pracę. Ten sposób współpracy ze spółką nie jest optymalny składkowo, ponieważ oznacza pełne oskładkowanie wynagrodzenia. Obciążenia podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS oraz NFZ można zminimalizować poprzez zawarcie umowy zlecenie. Korzystając z tego rozwiązania, istotny jest przedmiot umowy, który nie może obejmować czynności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 


Radosław Piekalski
Ekonomista, doradca podatkowy (14448), księgowy inFakt. W pracy zawodowej skupiam się na wsparciu oraz budowaniu długoterminowych relacji z klientami. Staram się rozwiązywać problemy podatkowe oraz doradzać uwzględniając perspektywę finansów przedsiębiorstwa. Prywatnie miłośnik jamników oraz z pomocą thermomixa sprawdzam się jako kura domowa :)