Czym różni się rok podatkowy od roku kalendarzowego w spółkach?

To ważne, aby znać różnicę pomiędzy tymi określeniami, ponieważ np. dla spółek zakończenie roku podatkowego wiąże się z koniecznością dokonania ważnych rozliczeń.

Zdarza się, że pojęcia, które potocznie bywają używane zamiennie, w kontekście przepisów prawa nie są tożsame. Tak jest np. z „rokiem podatkowym” i „rokiem kalendarzowym”. Wiadomo, że rok kalendarzowy to okres od 1 stycznia do 31 grudnia. A gdy ktoś mówi „rok podatkowy”, to może mieć na myśli ten sam odcinek czasu albo zupełnie inny.

Rok podatkowy spółki – czym jest i kto może go zmienić?

Możliwość przesunięcia roku podatkowego mają osoby prawne, czyli spółki. Wynika to z ordynacji podatkowej, w której jest napisane, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Art. 8. ust. 1. ustawy o CIT otwiera taką furtkę. Mówi on, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że spółka w umowie albo statusie postanowi inaczej. Oznacza to, że firmy mają prawo zastrzec w umowie (statusie), że ich rok podatkowy będzie inny niż kalendarzowy.

Wspólnicy mogą to zrobić, kiedy zakładają spółkę:

  • poprzez S24,
  • u notariusza.

Osoby fizyczne (tj. właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych oraz ich pracownicy na umowach o pracę i cywilnoprawnych) nie mogą modyfikować swojego roku podatkowego. Dla nich zawsze rok podatkowy = kalendarzowy.

Ile trwa rok podatkowy?

Zasadniczo rok podatkowy trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Są od tego dwa wyjątki: w pierwszym roku prowadzenia firmy i po zmianie roku podatkowego (ten drugi przypadek jest opisany w kolejnym akapicie).

  1. Jeżeli spółka została założona w pierwszej połowie roku, to jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał do końca roku kalendarzowego. Przykład: spółka A została założona 1 stycznia, a spółka B – 1 marca tego samego roku. Dla obu firm pierwszy rok podatkowy skończy się 31 grudnia. Zatem rok podatkowy firmy A będzie trwał 12 miesięcy a firmy B – 10 miesięcy.
  2. Jeżeli spółka powstała w drugiej połowie roku, to może zakończyć swój pierwszy rok podatkowy 31 grudnia tego samego roku lub 31 grudnia kolejnego roku. Przykład: spółkę założono 1 sierpnia 2020. Za koniec swojego roku podatkowego może wybrać 31 grudnia 2020 lub 31 grudnia 2021. W zależności od decyzji – jej rok podatkowy będzie trwał 5 lub 17 miesięcy. Powszechnie przyjętą praktyką jest możliwe wydłużanie roku.

Kiedy można zmienić rok podatkowy?

Spółki mogą zmienić rok podatkowy, ale dopiero po zakończeniu obecnie obowiązującego. Inaczej mówiąc – nie można zmienić roku podatkowego w trakcie jego trwania. W razie takiej zmiany, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

box-icon

Przykład

Rok podatkowy spółki A kończy się 31 grudnia 2020, ale w firmie zdecydowano, że lepiej by było, gdyby trwał od 1 kwietnia do 31 marca. Firma może go zmienić, ale wtedy pierwszy rok podatkowy po zmianie będzie trwał 15 miesięcy: od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2022. Po 31 marca 2022 rok podatkowy będzie cyklicznie naliczał się co 12 miesięcy (od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku), chyba że spółka ponownie zechce go zmienić.

Rok podatkowy spółki – jak go zmienić?

Żeby zmienić rok podatkowy, należy zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć uchwałę o zmianie. Uwaga – trzeba to zrobić jeszcze przed końcem trwającego roku. Następnie należy zaktualizować wpis w KRS na druku KRS-Z3. Kosztuje to 300 zł (w przypadku zmian dokonywanych przez S24) lub 350 zł (jeżeli zmiana była zaprotokołowana przez notariusza). Firma, która zmieniła rok podatkowy, musi poinformować o tym w zeznaniu CIT-8.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów darmową konsultację z ekspertem


    W inFakcie zajmuję się tworzeniem treści, które są przydatne przedsiębiorcom. Lubię analizować i słowa, i dane liczbowe. Prywatnie pasjonuje mnie Skandynawia, szczególnie Szwecja.