Podatek CIT od spółek komandytowych już 1 stycznia?

16 września 2020 r. na Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt, który zakłada objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT już od 1 stycznia 2021 roku.

Oznacza to, że na wzór spółek komandytowo-akcyjnych, które w 2014 roku zostały objęte podatkim CIT, tak teraz spółka komandytowa zapłaci podatek podwójnie. Najpierw jako spółka (CIT), a następnie jako wspólnicy przy wypłacie dywidendy (PIT).

Argumentacja po stronie rządowej, jaka stoi za tym ruchem wskazuje na chęć zamknięcia możliwości wyprowadzania zysków ze spółek komandytowych do rajów podatkowych. Ale gdyby tak w rzeczywistości było, czy nie należałoby wprowadzić nowego opodatkowania wyłącznie dla spółek komandytowych, które posiadają kapitał zagraniczny? Projekt ustawy w obecnym kształcie dotknie ponad 40 tys. polskich firm. W wielu przypadkach są to firmy rodzinne.

W spółce komandytowej istnieją dwa rodzaje wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada w pełni swoim majątkiem za zobowiązania spółki i zajmuje się też prowadzeniem działalności spółki. Komandytariusz natomiast odpowiada wyłącznie do części swojego wkładu komandytowego i nie może reprezentować spółki.

Komplementariusz będzie mógł co prawda uniknąć podwójnego opodatkowania przez odliczenie swojego podatku od dywidendy o zapłacony wcześniej przez spółkę podatek CIT (o tyle, ile wynosi jego procentowy udział w spółce).

Jednakże to komandytariusz zapłaci podwójne opodatkowanie, bo nie będzie mógł odliczyć swoich zysków od zapłaconego wcześniej podatku CIT. Dla komandytariusza przewidziane jest wyłącznie zwolnienie z 50% podstawy do opodatkowania, ale nie więcej niż z dochodu o wysokości 120 tys. Oznacza to, że maksymalna kwota, o którą możemy pomniejszyć podstawę do opodatkowania to 60 tys. zł. Ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać komandytariusze, którzy są jednocześnie wspólnikami lub członkami zarządu w spółce, która jest komplementariuszem spółki komandytowej.

W związku z tym wydaje się, że jest to koniec dla takiego rozwiązania jak spółka z o.o. spółka komandytowa.

Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt

Pełna księgowość online dla spółek z o.o.

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu