Zbliża się termin rozliczenia CIT-8. Kto i kiedy je składa?

Prowadzisz spółkę z o.o., spółkę akcyjną, komandytową lub komandytowo-akcyjną? Zbliża się termin złożenia obowiązkowego rocznego zeznania podatkowego. Rozliczenie składasz na formularzu CIT-8. Jak to zrobić?

Czym jest CIT-8?

CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty przez płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Przez dochód rozumie się nadwyżkę przychodów w stosunku do kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. O stracie mówimy natomiast, gdy w danym roku koszty uzyskania przychodu były wyższe niż przychód.

Jaki jest termin złożenia zeznania CIT-8?

Standardowy termin wysłania tej deklaracji to 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. A zatem za 2021 rok podatnik powinien rozliczyć się do 31 marca 2022 roku. 

Jednak pod koniec stycznia Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie terminu dotyczącego deklaracji CIT-8. 18 marca opublikowano rozporządzenie zmieniające termin. Obecnie podatnik ma obowiązek złożyć tę deklarację za 2021 do 30 czerwca 2022 roku.

Termin tego rozliczenia był przesuwany również w minionych latach (2021 i 2020) – zmiana przepisów miała wówczas ułatwić realizację obowiązków wobec Urzędu Skarbowego w czasie epidemii COVID-19.

Kto musi złożyć zeznanie CIT-8?

Jak podaje rządowy portal biznes.gov.pl, zeznanie CIT-8 składają:

  • osoby prawne –  na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie,
  • spółki kapitałowe w organizacji –  takie, które obecnie są na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców,
  • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej – za wyjątkiem wybranych podmiotów bez osobowości prawnej, np. wspólnot mieszkaniowych,
  • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju – ta grupa ma zastosowanie, jeśli zgodnie z przepisami podatkowymi innego państwa spółki te są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.
box-icon

Ważne

Zeznania CIT-8 nie muszą składać osoby fizyczne oraz osoby prowadzące spółki, które nie mają osobowości prawnej z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej z zarządem lub siedzibą w Polsce.

Na czym polega rozliczenie CIT-8?

Rozliczenia dokonuje się poprzez złożenie rocznego zeznania CIT-8 oraz zapłatę podatku, który z niego wynika. Jeśli firma nie miała w tym okresie ani przychodów, ani kosztów, konieczne jest złożenie tzw. zerowego CIT-8.

W trakcie roku podatnik wpłaca zaliczki na ten podatek. Opłaca się je w trybie comiesięcznym (do 20 dnia każdego miesiąca po zakończonym miesiącu)  lub kwartalnym (do 20 dnia każdego miesiąca następującego po danym kwartale).

Jak rozliczyć zeznanie CIT-8?

Zeznanie musi zostać przygotowane w formie elektronicznej – powinno zostać elektronicznie podpisane i przekazane drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Wyjątkiem są organizacje, które uzyskują wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego oraz nie składają za ten sam rok jednocześnie żadnych rozliczeń PIT jako osoby fizyczne. Taka organizacja może wysłać deklarację podpisaną ręcznie i w formie papierowej.

CIT-8 z załącznikami możesz sporządzić korzystając z oprogramowania księgowego albo z elektronicznego formularza PDF Ministerstwa Finansów. Możesz również skorzystać z profesjonalnego wsparcia księgowych inFaktu.