Kredyt unijny dla firm. Jak uzyskać i na co przeznaczyć?

Wejście na rynek z nową działalnością może okazać się nie lada wyzwaniem. Jeśli decydujemy się na tak poważny krok w swoim życiu, warto dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać finansowanie. Dzięki kredytom unijnym zdobędziemy dodatkowe środki na rozkręcenie biznesu już od pierwszych dni jego istnienia. Jak uzyskać kredyt unijny dla firm i jakie warunki stawiają przed nami polskie banki?

Kredyty unijne – co to takiego?

Kredyty unijne na wsparcie działalności gospodarczej to świetna opcja na rozwój firmy. Unia Europejska umożliwia pozyskanie dotacji tego typu w ramach funduszy:

 • Spójności;
 • Rozwoju regionalnego;
 • Społecznych;
 • Rozwoju obszarów wiejskich;
 • Morskich i rybackich.

Kredyty unijne i dofinansowania dostępne są dla przedsiębiorców z różnych branż. Oznacza to, że niemalże każdy może skutecznie ubiegać się o pozyskanie finansowania z funduszy UE.

Rodzaje kredytów unijnych

Kredyty unijne dzielimy na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie:

 • Regionalne pożyczki ze środków unijnych;
 • Finansowanie ogólnokrajowe.

Pierwszy typ kredytów dotyczy przede wszystkim wsparcia bieżącej działalności firmy poprzez finansowanie zakupu towarów lub surowców produkcyjnych. Lokalne instytucje opierające się na funduszach unijnych udostępniają pożyczki inwestycyjne oraz hipoteczne.

Jeśli chodzi o ogólnokrajowe finansowanie w zakresie kredytów unijnych, warto zaznaczyć, że większość banków komercyjnych ma w swojej ofercie taką formę pomocy dla firm. Środki pozyskane w ramach takiego finansowania możemy przeznaczyć na inwestycje w innowacje technologiczne lub rozwój w bieżącą działalność gospodarczą.

Kredyty z unijnym kapitałem zazwyczaj udzielane są na bardzo atrakcyjnych warunkach w porównaniu do innych form finansowania przedsiębiorców przez banki.

Kto może wnioskować o kredyt unijny dla firm?

O kredyt unijny dla firm może wnioskować praktycznie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. To główny wymóg w przypadku tego typu ofert pomocy pieniężnej. Warto wiedzieć, że firma musi mieć siedzibę zarejestrowaną w Polsce, aby ubiegać się o kredyt unijny. 

Oprócz tego na etapie wnioskowania banku sprawdzają:

 • Sytuację finansową przedsiębiorstwa;
 • Historię kredytową.

Wniosek o kredyt unijny można też złożyć na założenie nowej działalności gospodarczej. Wymaga to jednak zaciągnięcia zobowiązania w banku, a po rozkręceniu firmy otrzymuje się środki unijne. Te natomiast można przeznaczyć wówczas na spłatę zobowiązania wobec banku.

Kredyty unijne – najważniejsze kryteria oceny przedsiębiorstwa

Jeśli ubiegamy się o kredyt unijny dla swojej firmy, pamiętajmy, że jako przedsiębiorcy musimy spełnić określone warunki. Finansowanie tego typu otrzyma firma, która:

 • Zatrudnia mniej niż 250 osób;
 • Nie przekracza obrotu na poziomie 50 milionów euro rocznie;
 • Jest zarejestrowana lub prowadzi działalność w regionie, którego dotyczy dana oferta;
 • Ma pozytywną historię kredytową w BIK;
 • Nie posiada negatywnych wpisów w BIG/KRD;
 • Nie spłaca aktualnie innej pożyczki unijnej na ten sam cel.

O środki w ramach kredytów unijnych mogą się także starać organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Co można sfinansować kredytem unijnym?

W ramach kredytu unijnego możemy sfinansować rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, nową inwestycję oraz wdrożenie innowacji w firmie. Dzięki kredytom unijnym poprawimy kondycję finansową przedsiębiorstwa. Pieniądze możemy przeznaczyć także na zakup środków trwałych.

Ważne jest to, że kredyty unijne powyżej 100 000 złotych wymagają dodatkowego zabezpieczenia np. w postaci nieruchomości. Nie możemy też korzystać jednocześnie z dwóch kredytów unijnych na różne cele.

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

Różnorodne fundusze i programu unijne przeznaczają środki na inwestycje biznesowe. Niektóre są skierowane dla przedsiębiorców poszukujących dofinansowania prowadzonego biznesu. Inne z kolei dotyczą częściowego wsparcia nowych działalności, np. małych firm. Są to:

 1. Cosme – program unijny przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie UE. Jego głównym celem jest wzmocnienie konkurencyjności mniejszych firm i pomoc w tworzeniu miejsc pracy. Unia Europejska przeznacza na ten program 2,3 miliarda EUR. Minimum 60% stanowią środki, które zostaną przekazane w formie różnorodnych instrumentów finansowych. 
 2. Kreatywna Europa – projekt unijny, którego celem jest wsparcie kultury, branż audiowizualnej i kreatywnej. Składa się z trzech filarów: Media, Kultura i Komponent Międzysektorowy. Środki są przyznawane np. producentom filmów, organizatorom szkoleń czy warsztatów branżowych. Budżet przeznaczony na finansowanie wynosi 2,4 mld EUR. 
 3. Horyzont Europa – alternatywa dla popularnego programu unijnego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji. Główne cele oparte są o globalne wyzwania i europejską konkurencyjność przemysłową oraz o szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.