Kto ma szansę na otrzymanie dofinansowania z Funduszy Europejskich? W jakiej formie wypłacane są te środki?


15 kwietnia 2019 2 min. czytania

Wielu przedsiębiorców stara się uzyskać różne formy dofinansowań w swojej działalności. W tym wpisie powiem, kto może ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zapraszam do lektury.

Unia Europejska przygotowała dla przedsiębiorców możliwość wsparcia z funduszy europejskich. Wsparcie oferowane jest w wielu dziedzinach, m.in. badania i rozwój, informatyzacja i e-społeczeństwo, energetyka, transport, turystyka, nauka i edukacja, itd. Informacje te dostępne są na portalu funduszy europejskich. Informacje o programach regionalnych znajdziemy na stronach urzędów marszałkowskich, a o programach krajowych na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PARP oraz Ministerstwa Gospodarki.

Czym są Fundusze Europejskie?

Fundusze Europejskie to w wielkim skrócie środki finansowe Unii Europejskiej, które wspomagają gospodarkę państw członkowskich. Budżet Unii Europejskiej tworzą głównie dochody pochodzące z państw członkowskich.

Kto może otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności z UE?

Dotacje z Unii Europejskiej na podjęcie działalności są przeznaczone dla osób które:

 • nie ukończyły 30 lat, nie podjęły nauki oraz pracy,
 • ukończyły 30 lat i nie podjęły pracy.

dotacje z UE

Kto ma największe szanse na otrzymanie dotacji?

Inwestycje, które są realizowane w wymienionych obszarach i mają największą szansę na otrzymanie dotacji, to:

 • projekty badawcze i wdrażanie innowacji,
 • informatyzacja,
 • rozwiązania ekologiczne,
 • rozwój eksportu,
 • szkolenia.

Obowiązki po otrzymaniu dotacji:

Skorzystanie ze środków Funduszy Europejskich nakłada obowiązki, których musi przestrzegać każdy przedsiębiorca po otrzymaniu dotacji. Najważniejsze obowiązki to:

 • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
 • wydatkowanie dotacji na cel, na który została ona przyznana,
 • kontrola projektu,
 • składanie sprawozdań, rozliczenie projektu i prowadzenie dokumentacji,
 • respektowanie zasady promocji i oznakowania,
 • przestrzeganie zasady trwałości projektu.

Wypłata dotacji:

Istnieją dwie formy wypłaty dotacji unijnych:

 • przelanie pieniędzy z góry na konto, w całości lub w transzach (w przypadku programów z niskimi dotacjami, ok. 50 tys. zł); ze środków należy się rozliczyć poprzez udokumentowanie wydatków,
 • częściowa refundacja – wypłata  środków następuje po przedstawieniu faktur za dokonane zakupy.
Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Kto ma szanse na dotacje z UE?

Kto może otrzymać dotacja na rozpoczęcie działalności z UE?

Prawidłowo ! Błędnie

Pan Aleksander otrzymał dotacje z UE. Czy jego obowiązkiem jest składanie sprawozdań, rozliczenie projektu i prowadzenie dokumentacji?

Prawidłowo ! Błędnie

Pani Anita otrzymała dotacje z UE. W jakiej formie może otrzymać wypłatę otrzymanych środków?

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu