Rozpoczynamy dla Was cykl artykułów na temat dofinansować na założenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. W artykule tym przedstawimy 10 sposobów na dofinansowania dla firm. W kolejnych artykułach przedstawimy szczegóły na temat każdego wymienionego w tym artykule rodzaju dofinansowania. Zapraszamy do lektury!

1) Dotacje z Urzędu Pracy
Osoba fizyczna, która planuje założyć działalność gospodarczą może skorzystać ze wsparcia finansowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Każdy Urząd Pracy ma swój wewnętrzny regulamin, który określa zasady przyznawania wsparcia finansowego.

2) Dotacje z Unii Europejskiej
Unia Europejska przygotowała dla przedsiębiorców możliwość wsparcia z funduszy europejskich. Wsparcie oferowane jest w wielu dziedzinach, m.in. badania i rozwój, informatyzacja i e-społeczeństwo, energetyka, transport, turystyka, nauka i edukacja, itd. Informacje te dostępne są na portalu funduszy europejskich.

3) Kredyt i pożyczka na start działalności gospodarczej
Coraz częściej banki w Polsce oferują finansowanie na start działalności gospodarczej. W niektórych bankach o kredyt można się starać już od pierwszego dnia działalności, a wszelkie formalności można załatwić online. Konieczne będzie przedstawienie niezbędnych dokumentów, m.in. przedstawienie biznesplanu, wpisu do rejestru działalności gospodarczych lub zaświadczenia o możliwości zabezpieczenia kredytu, np. hipoteką na nieruchomości.
Program rządowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje możliwość wzięcia pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Więcej szczegółów o programie można znaleźć na stronie internetowej.

4) Pomoc de minimis
Zasady przyznawania pomocy de minimis zostały uregulowane w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Idea pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Pomoc ta może być udzielona w formie dotacji, ulg podatkowych, kredytów i pożyczek na zasadach preferencyjnych, itd.

5) Fundusze pożyczkowe
Celem funduszy pożyczkowych jest pomoc finansowa z zewnątrz dla mikro i małych firm oraz tych, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności ale mają problem z pozyskaniem dofinansowania.
W Polsce na terenie gminy, która przystąpiła do projektu „Samorządowa Polska” zostały utworzone lokalne fundusze pożyczkowe, których celem jest pomoc finansowa dla przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie danej gminy. Pożyczki przeznaczone są m.in. na zakup maszyn i urządzeń, finansowanie inwestycji, zakup materiałów i surowców, itd.

SZUKASZ KSIĘGOWEGO?

Księgowość bez wychodzenia z domu

  • Bez dojazdów do Księgowego
  • Bez papierowych faktur
  • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

6) Dofinansowanie z PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na jej rozwój. Wsparcie oferowane jest w ramach trzech segmentów: start z biznesem, rozwój firmy, reorganizacja lub przekazanie firmy.

7) Fundusze Venture Capital i Private Equity
Fundusze venture capital to większe firmy będące podmiotami rynku kapitałowego. Swoje środki inwestują w przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju, nastawionych na duże ryzyko niepowodzenia inwestycji. W zamian za wsparcie finansowe, inwestor staje się współwłaścicielem finansowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku funduszy private equity, kapitał inwestowany jest w późniejszych etapach finansowania przedsiębiorstwa, w momencie, gdy firma potrzebuje środków na modernizację i restrukturyzację.

8) Aniołowie biznesu
Aniołem biznesu określamy najczęściej osobę prywatną, która posiada doświadczenie w działalności gospodarczej. Aniołowie biznesu poszukują firm mających oryginalny pomysł na biznes, którym mogą przekazać swoje doświadczenie merytoryczne, jak również wsparcie finansowe na starcie działalności gospodarczej. W zamian za przekazane wsparcie anioł biznesu otrzymuje udziały w tych przedsięwzięciach.

9) Inkubatory przedsiębiorczości
Celem tej instytucji jest wspieranie przedsiębiorczości. Ich oferta skierowana jest głównie do: początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, młodzieży i studentów oraz podmiotów ekonomii społecznej.

10) Finansowanie startupów
Definicja startupu nie została jednoznacznie określona. Przyjmuje się, że startupem określamy młodą firmę, która ma swój oryginalny pomysł na sukces w zakresie nowoczesnych technologii. Na rynku istnieje wiele instytucji, które wspierają działania startupów i są gotowe ponieść ryzyko związane z inwestycją w dany biznes.
Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dostępny jest poradnik związany z założeniem startupu.

Wystawiaj faktury za darmo
Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę

Moc hasła:

Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.